Back to Top

nisantasi.edu.tr Aday Öğrenci için tıklayınız.
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI


Ders Kodu

DERS ADI

T

U

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

OATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

Z

2

OTRD101

Türk Dili I

2

0

2

2

Z

2

OYDL101

Yabancı Dil I

2

1

3

3

Z

2

OBLG101

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

3

0

3

3

S

4

OISL101

Meslek Etiği

2

0

2

2

S

2

OSHU103

Sivil Havacılığa Giriş

2

1

3

3

M

5

OSHK101

İletişim

3

0

3

3

S

4

OSHU105

Havacılık Esasları ve Terminolojisi

3

0

3

3

M

5

OSHU111

Davranış Bilimleri

2

0

2

2

S

4

 

TOPLAM

 20

 3

23

23

 

30

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI


Ders Kodu

DERS ADI

T

U

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

OATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Z

2

OTRD102

Türk Dili II

2

0

2

2

Z

2

OYDL102

Yabancı Dil II

2

1

3

3

Z

2

OSHK102

Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi

2

1

3

3

M

5

OSHK104

Sağlık Bilgisi ve Kabinde

2

1

3

3

M

5

OSHK106

Kabin Güvenliğine Giriş

2

1

3

3

M

5

OSHU110

Yolcu Hizmetleri ve Planlaması

2

1

3

3

M

4

OSHK110

Kabin Ekipmanları

2

1

3

3

M

5

 

TOPLAM

 16

22

22

 

30

2. SINIF GÜZ YARIYILI


Ders Kodu

DERS ADI

T

U

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

OSHU203

Mesleki Yabancı Dil I

2

2

4

3

M

6

OSHK205

Havaalanı ve Uçuş Güvenliği

2

1

3

3

M

4

OSHK207

Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlkyardım II

2

1

3

3

M

5

OSHK209

Sözsüz İletişim

1

1

2

2

S

3

OSHU217

English Speaking I

1

2

3

2

S

3

OSHK213

Yolcu Hizmetleri

1

1

2

2

M

3

OSHK215

Normal Emniyet Usulleri

2

1

3

3

M

3

OSHK217

Temel İkram Bilgisi

1

1

2

2

S

3

 

TOPLAM

13 

22

20

 

30

2. SINIF BAHAR YARIYILI


Ders Kodu

DERS ADI

T

U

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

OSHK202

Kabinde İkram Bilgisi

2

1

3

3

M

3

OSHU208

English Speaking II

1

2

3

2

S

3

OSHK204

Acil Emniyet Usulleri

2

1

3

3

M

4

OSHK206

Yer Hizmetleri

2

1

3

3

M

4

OSHK208

Kabinde Müşteri Hizmetleri

1

2

3

2

M

3

OSHK210

Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

2

0

2

2

S

3

OSHU216

Mesleki Yabancı Dil II

2

2

4

3

M

6

OSHK212

Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları ve Kuralları

2

0

2

2

S

4

 

TOPLAM

14 

 9

23

20

 

30

 

 

SİVİL HAVACILIK ve KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Ders içerikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0+2)
Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılabı’nın anlam ve önemini anlatmak ve kavratmaktır.

Yabancı Dil I (2+1+3)
Bu dersin ana amacı, öğrenciye İngilizce dil bilgi ve temel becerilerini kazandırmak, kullanımını öğretmektir.

Türk Dili I (2+0+2)

Bu dersin ana amacı, öğrenciye Türk Dilinin önemini ve inceliklerini öğretmek ve anımsatmaktır.

Meslek Etiği (2+0+2)

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste etik ve ahlak kavramlarını inceleyecek ve mesleki etik ilkelerine uymayı öğreneceklerdir.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (3+0+3)

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İletişim (3+0+3)
Bu derste iletişim kavramı ve iletişim becerilerine ilişkin yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Davranış Bilimleri (2+0+2)
Dersin amacı öğrencilerin hem içinde yaşadıkları toplumu hem de kendilerini daha iyi tanımaları konusunda yönlendirici olmaktır.

Sivil Havacılığa Giriş (2+1+3)

Bu dersin amacı, öğrencilere dünyada ve Türkiye’de sivil havacılık gelişiminin anlatılması ve öğrencilerin sivil havacılık sistemi ve faaliyetleri hakkında genel bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Havacılık Esasları ve Terminolojisi (3+0+3)
Bu dersle amaçlanan, öğrencilerin kariyerleri esnasında karşılaşacakları terimler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ilgili sektörde söz konusu olan esaslara hakim olmalarını sağlamaktır.

1.SINIF BAHAR YARIYILI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0+2)

Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılabı’nın anlam ve önemini anlatmak ve kavratmaktır.

Yabancı Dil – II (2+1+3)
Bu dersin ana amacı, öğrencilere akademik bilgiye ulaşma, paylaşma ve İngilizceyi bir araç olarak kullanabilmede yeterlik kazandırmak.

Türk Dili- II (2+0+2)
Bu dersin ana amacı, öğrenciye Türk Dilinin önemini ve inceliklerini öğretmek ve anımsatmaktır.

Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlk Yardım I (2+1+3)

Kabinde karşılaşabilecek hastalık, yaralanma ya da kaza gibi durumlarda başa çıkma becerisi kazandırmak, hasta ya da yaralıyı uzman yardım alınacak yere ulaştırıncaya kadar gerekli süreci yönetmek.

Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi (2+1+3)
Bu dersin amacı uçmanın teorisi ile ilgili temel prensiplerin tanımlanması ve hava araçlarının yapısal ve aerodinamik özelliklerinin incelenmesidir.

Kabin Güvenliğine Giriş (2+1+3)

Kabin güvenliğinin işleyişi sürecindeki temel kavramları vermek, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yolcu Hizmetleri ve Planlaması (2+1+3)
Havaalanlarında verilen yolcu hizmetlerinin ve yolcu hizmetlerinde kullanılan dokümanların tanıtılması, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kabin Ekipmanları (2+1+3)
Kabin ekipmanları ve bu ekipmanların teknik özellikleri ile ilgili temel bilgiler, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2.SINIF GÜZ YARIYILI

Havaalanı ve Uçuş Güvenliği (2+1+3)
Havaalanı ve uçuş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin incelenmesi ve güvenliğin havacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesindeki öneminin analiz edilmesi, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlk Yardım II (2+1+3)

Kabinde karşılaşabilecek hastalık, yaralanma ya da kaza gibi durumlarda başa çıkma becerisi kazandırmak, hasta ya da yaralıyı uzman yardım alınacak yere ulaştırıncaya kadar gerekli süreci yönetme becerilerinin kazandırılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sözsüz İletişim (1+1+2)
Sözsüz iletişim sürecini incelemek ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmek, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yolcu Hizmetleri (1+1+2)
Yolcu ve hizmet kavramları bütünlüğünde sağlıklı ve başarılı yolcu hizmeti vermeye yönelik temel bilgilerin öğretilmesi, kabin memurlarının havayolu taşımacılık işletmelerinin hizmet sunumundaki öneminin vurgulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Normal Emniyet Usulleri (2+1+3)
Havacılık faaliyetlerinde emniyet kavramını incelemek ve havacılık emniyetini yönetmeye yönelik bilgi ve beceri sağlamak, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Temel İkram Bilgisi (1+1+2)
Dersin amacı öğrencilere temel ikram düzeni bilgilerini vermek ve menü hazırlama servis düzeni ve konuk ağırlama konusunda temel süreçleri öğretmektir.

Mesleki Yabancı Dil I (2+2+4)
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.

English Speaking I (1+2+3)
Bu ders ile yabancı yolcularla iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.

2.SINIF BAHAR YARIYILI
Kabinde İkram Bilgisi (2+1+3)

Bu dersin amacı öğrencilere yolculuk süresince kabin içerisindeki temel ikram süreçlerini yolcuları memnun edecek şekilde düzenleme becerilerini kazandırmak.

Acil Emniyet Usulleri (2+1+3)

Havacılıkta acil emniyet kavramını incelemek ve acil havacılık emniyetini yönetmeye yönelik bilgi ve beceri sağlamak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yer Hizmetleri (2+1+3)

Yer hizmetlerinin detaylı incelenmesi ile havacılık operasyonunun işleyişine hakim kabin memuru adayları yetiştirmek, havaalanlarındaki işleyişler hakkında detaylı bilgi sahibi olarak olası sorunların çözümü ve önlenmesinde rol oynayacak kabin memuru adayları yetiştirmek, bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Kabinde Müşteri Hizmetleri (1+2+3)

Kabinde müşteri memnuniyeti kavramı çerçevesinde, müşteri ile olan tüm hizmet sürecini yönetmek, bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dünya Kültürleri ve Destinasyonları (2+0+2)

Görevleri gereği dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunacak sivil havacılık personeli adaylarının dünyanın değişik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, önemli uçuş destinasyonları hakkında temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ulusal ve Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonları ve Kuralları (2+0+2)
Ulusal ve uluslararası boyutta sivil havacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesini çizmek, sektörde istihdam edilecek adayları yasal düzenleyici kurumlar ve temel kurallar hakkında bilgi sahibi yapmak, bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Mesleki Yabancı Dil II (2+2+4)

Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.

English Speaking II (1+2+3)
Bu ders ile yabancı yolcularla iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.