HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

2018-2019 Akademik Yılı Af Başvurusu Hakkında

2018-2019 Akademik Yılı Af Başvurusu Hakkında

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78. Madde uyarınca Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü çerçevesinde, öğrencilerin söz konusu kanun maddesine göre Af kapsamında başvuru yapabileceklerdir.

Kimler Af Kanunu’ndan Yaralanabilir:

1-Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,

2- Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar.

Kimler Af Kanunu’ndan Yaralanamaz:

1-18.05.2018 tarihinden itibaren ilişiği kesilenler,

2-Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri ve Kayıt İşlemleri:

Başvurular: 18 Mayıs-18 Eylül 2018*

Öğrenciliğe Başlama Dönemi: 2018-2019 Akademik yılı

*: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Başvuru Şekli:

İlişiği Kesilip Dönecek Öğrenciler: Nüfus cüzdanı ile birlikte gelip Başvuru formu dolduracaklardır. Başvuru Formu için tıklayınız.

Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar: Aşağıdaki evraklarla birlikte başvuru formunu dolduracaklardır. Başvuru Formu için tıklayınız. 

Kayıt sırasında Sağlık Raporu Talep Edilen Programlar

Sağlık raporu ile ilgili detaylı bilgiye 2017 ÖSYS Tercih Kılavuzu “Özel Koşul ve Açıklamalar” kısmından ulaşılabilecek olup, ilgili rapor ve belgeler açıklamadaki koşullar çerçevesinde olmalıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Meslek Yüksekokulu

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

Ücretlendirme: 

Kredi Kartı

 

Havale / EFT

Banka Hesap Numarası ;

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ---VAKIFBANK - ETİLER ŞB.-ÖĞRENCİ HESABI

 

IBAN: TR26 0001 5001 5800 7306 1054 34

AÇIKLAMA KISMINA ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI VE TC NO’SU YAZILMALIDIR.

 22.05.2018