HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

2020 Bahar Dönemi Akademik Takvim ve Sınavlara İlişkin Duyuru / Announcement about the Academic Calendar of 2020 Spring Semester and the Exams

2020 Bahar Dönemi Akademik Takvim ve Sınavlara İlişkin Duyuru / Announcement about the Academic Calendar of 2020 Spring Semester and the Exams

Sevgili Öğrenciler;

Bilindiği üzere Yeni Tip Koronavirüs küresel salgını (COVID-19) nedeniyle YÖK kararları doğrultusunda; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere; yüz yüze eğitimle gerçekleştirilen tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri dijital ortama taşınarak; 23 Mart 2020’den itibaren Üniversitemiz sanal kampüs platformunda uzaktan öğretim yöntemi ile sunulmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde, uzaktan eğitim-öğretim ile yapılamayacak olan uygulama ve benzeri yüz yüze yapılması gereken derslerin, bahar yarıyılının bitiminde yoğunlaştırılmış programla yapılması planlanmıştır.

Bu dönüşüm süreci içinde, siz öğrencilerimize eğitim öğretim süreçlerini kesintiye uğratmadan nitelikli ve verimli bir eğitim sunma amacıyla, üniversitemizin tüm birimleri yoğun bir mesai süreci yürütmektedir. Bir kısmı senkron, bazıları ise asenkron olarak uzaktan sunulmakta olan bu derslerin verimini artırmak ve eğitmen-öğrenci iletişimini güçlendirmek amacıyla “öğrenci görüşme programı” uygulamasını da hayata geçirdiğimizi mutlulukla ifade etmek isteriz. Öğrenci görüşme programın ders ve saatleri en kısa zamanda üniversitemiz web sitesinden sizlerle paylaşılacaktır.

Üniversitemizin her düzeydeki programlarında yer alan tüm derslerin "teorik kısımlarının” uzaktan eğitim yolu ile sizlere ulaştırılabilmesi için, üniversitemiz gerekli tüm alt yapı, donanım, teknik personel ve yeterliğe sahiptir. Uzaktan eğitimle sunulamayan uygulama dersleri veya derslerin uygulama kısımları yukarıda da belirtildiği gibi ülkemizde sağlık koşulları izin verdiği tarihte yoğunlaştırılmış bir programla sizlere sunulacaktır.

Bunlara ek olarak; aşağıda belirtilen konularda sunulan açıklamaların, hepimiz için beklenmedik şekilde gelişen bu süreçteki sorularınızı yanıtlayacağını umuyoruz.

I.Arasınav (Vize) Mazeret Sınav Tarihleri

I.Arasınav mazeret sınavlarının YÖK duyuruları ile belirlenecek olan sıkıştırılmış programlarının başlaması tarihinde, Final Sınavları öncesinde üniversitemiz kampüsünde yapılması planlanmaktadır. Ancak, bu konuda şu an kesin bir tarih vermek mümkün gözükmemektedir.

  1. Arasınav (Vize) Mazeret Başvuru Yöntemi ve Başvuru Tarihi
  2. Arasınav Mazeret Başvuruları 13.04.2020 Pazartesi gününe kadar, OBİS üzerinden alınmaya devam edecektir. Mazeret sınav takvimi üniversitemiz web sitesinden ileriki bir tarihte sizlerle paylaşılacaktır.
  3. Arasınav (Vize) Yöntemi ve Değerlendirmesi

Uzaktan öğretim yöntemiyle sunulan bütün dersler için II. Arasınavlar, Üniversitemiz Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, Öğrenci tabanlı olarak, sanal kampüs platformu üzerinden değerlendirilebilen (proje, ödev, sunum, makale, quiz, vb.) gibi yöntemlerden en az ikisini kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, aynı ya da farklı en az 2 değerlendirme enstrümanı kullanılarak (proje, ödev, sunum, makale vb.) elde edilen ortalama puan II. Vize notu olarak değerlendirilerek, OBİS’e yüklenecektir.

  1. Arasınav Notlarının İlan Tarihi
  2. Arasınav notları öğrencilere OBİS üzerinden 22 Mayıs 2020 Cuma günü ilan edilecektir.

Devam Zorunluluğu

Bu süreçte siz öğrencilerimizin çeşitli kısıtlar nedeniyle derslere düzenli devam edememe olasılığını göz önünde bulundurarak, mağduriyet yaşamamanız için, devamsızlıktan kalma (N/A)  uygulaması gerçekleştirilmeyecektir. Yine de, sanal kampüs platformumuz öğretim elemanlarımıza öğrencilerin sistemsel olarak devam durumlarını takip olanağı sunmaktadır.

 

Final Sınavları

Aksi bir durum gelişmediği takdirde, final sınavlarının fiziksel olarak kampüste yapılacağı öngörülmektedir. YÖK duyurularına bağlı olarak ve sağlık koşullarına göre belirlenecek olan Final Sınavı tarihleri, Akademik takvimde Senato kararı ile güncellenecektir.

Uzem Sınavları (5i dersleri – Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)

Geçtiğimiz yıllarda da UZEM Sanal Kampüs Platformu üzerinden eğitim yapılan 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendinde yer alan derslerin (Türk Dili, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II, Yabancı Dil II, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekolojik Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Etik ve Hasta Hakları, Sağlıkta İletişim, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” – Uzem) II. Arasınavı (Vizesi) yapılmayacaktır.

UZEM derslerinin II. Arasınav notunun sınıf geçme notuna olan etkisi Final Sınavlarına eklenerek; Final sınavlarının ağırlığı %80 olarak güncellenmiştir. Uluslararası öğrencilerimizin aldıkları Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin değerlendirmesi de aynı şekilde gerçekleştirilecek olup; bu öğrencilerimiz de dersleri Sanal Kampüs Platformu üzerinden takip edeceklerdir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu olağanüstü durum ve son olarak alınan yeni tedbirler de göz önüne alınarak; sadece bu dönem için geçerli olmak üzere, Bahar yarıyılında eğitim öğretime ara verilmeden, II. ara sınavların derslerle aynı anda gerçekleştirilmesine ve akademik takvimin aşağıdaki tablodaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

2019- 2020 Bahar Yarılı Güncel Akademik Takvimi

(YÖK Kararı ile Uzaktan Öğretimle Tamamlanacak Haftaları İçermektedir.)

6.Hafta

23 Mart - 27 Mart

 

7. Hafta

30 Mart - 03 Nisan

 

8. Hafta

06 Nisan -10 Nisan

 

9. Hafta

13 Nisan -17 Nisan

 

10. Hafta

20 Nisan -24 Nisan

 

11.Hafta

27 Nisan -01 Mayıs

 

12. Hafta

04 Mayıs -08 Mayıs

 

13. Hafta

11 Mayıs -15 Mayıs

 

14. Hafta

18 Mayıs -22 Mayıs

 

 

Önemli Not: Öğrencilerimizin Üniversitemizle yapacakları yazışmalarda öğrenci e-posta adresimizi kullanmalarının, verilerinin korunması ve ilerde ki yazışmalarında referans olması açısından, bizim için önemli olup, Üniversitemizin bütün birimleriyle yapacağınız tüm yazışmalarda, üniversitemizin sizlere sunduğu nisantasi.edu.tr uzantılı öğrenci e-posta hesaplarınızı kullanmanız gerekmektedir.09.04.2020