HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Hibrit Eğitim Modeli Sürdürülmesi Hakkında

Hibrit Eğitim Modeli Sürdürülmesi Hakkında

 

Değerli Öğrencilerimiz,

2020 – 2021 Akademik yılı bahar yarı yılında sadece “Online Eğitim” imkanlarıyla sınırlı kalınmayıp, müfredatta yer alan uygulamalı ve teorik derslerin büyük bir kısmında Hibrit Eğitim Modeli (dersleri isteyen öğrencilerin yerleşkede, isteyen öğrencilerin de eş zamanlı olarak sanal platform üzerinden takip etmesi) sizlere sunulmuştur.

Derslerin başladığı ilk haftalarda sistem seyrinde gitmekte ve çok sayıda öğrencimiz derslere yerleşkede katılım sağlamaktaydı. Ancak İstanbul genelinde vaka sayılarının artması ve bulaşın yeniden hız kazanması yerleşkede sürdürülen eğitime katılımı büyük ölçüde sınırlandırmıştır.

Sizlerden gelen geri dönüşler ve pandeminin seyri takip edilecek olup, derslerin “Sanal Kampüs” üzerinden işlenmesi tercih edilebilecektir. Konuya ilişkin duyurular, ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu web sayfalarında ilan edilecektir.

Önce Sağlık07.04.2021