HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

İMU Tamamlayamayan Öğrenciler Telafi Programı

İMU Tamamlayamayan Öğrenciler Telafi Programı

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMA DERSİ (İMU) DERSİ ALAN INCOMPLETE DURUMDAKİ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Sevgili Öğrencilerimiz,


Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde yarattığı bu olağanüstü durum nedeniyle YÖK kararları doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere, üniversitemizdeki tüm dersler bildiğiniz üzere senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretimle sizlere sunulmaktadır.
Bu kapsamda, COVID-19 öncesi dönemde, sektörde uygulamalı eğitim olarak gerçekleşen “İş Başında Mesleki Uygulama Dersi”(IMU) de dijital platform üzerinden mesleki yetkinlikleri geliştirme amaçlı olarak online eğitimlerle siz öğrencilerimize sunuldu. Öğrencilerimizden bu dersi sanal kampüs üzerinden verilen eğitimlerle almış olanlar; bölüm başkanlıklarına sundukları projeler ile bu dersi tamamlayarak; mezuniyet aşamasına geldiler. Kendilerini şimdiden tebrik ediyoruz. Onlara kariyer yaşamlarında şimdiden başarılar diliyoruz.
Öte yandan, bazı öğrencilerimiz, pandemi nedeniyle sektörde başladıkları bu eğitimlerini tamamlama fırsatı bulamadıklarından; Incomplete statüsünde kaldılar. Bu ve benzer durumda uygulamalı eğitimleri almakta olan tüm öğrenciler için; YÖK, pandemi süreci başında önce uygulamalı dersleri askıya alarak, ileri bir tarihte tamamlanabileceğini duyurmuştu.
YÖK’ün uygulama dersleri konulu son kararlarında “Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizdeki pek çok işletme faaliyetlerine ara vermiş veya esnek / kısmi zamanlı çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla öğrencilerimizin işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamış veya kısıtlı hale” gediği belirtilmiş ve “2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresini, uzaktan öğretim yöntemiyle “ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi” ile gerçekleştirileceğini duyurulmuştur.
YÖK’ün paylaşmış olduğu kararlar kapsamında; üniversitemizde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde İMU dersine kaydolup, sektörde uygulama seçeneği tercihi nedeniyle IMU dersini tamamlayamayan, incomplete durumdaki tüm öğrencilerin Yoğunlaştırılmış ‘’İş Dünyasına Hazırlık ve Yetkinlik Geliştirme Programı’’ kapsamındaki eğitimler ile IMU dersini tammaa dahil olması kararlaştırılmıştır.

Kimler Katılacak?


• 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi başında İMU dersi almaya hak kazanıp, bu derse kayıt yaptırmış olan,
• İşbaşı Mesleki Eğitim dersini sektörde tamamlamak üzere, dönem başında bir firmada staja başlayan ve mevcut koşullar nedeniyle tamamlama imkânı bulamayan incomplete durumundaki olan tüm öğrenciler bu eğitim ile IMU dersini tamamlayarak; mezuniyet sürelerinin uzaması da dahil olmak üzere; pek çok mağduriyetleri engellenmiş olacaktır.

Program Tarihleri:


15-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir programla sunulacaktır.

Program Kapsamı ve Ölçme Değerlendirme:

Program aynı anda devam edecek olan iki bölümden oluşmaktadır:
Yetkinlik Geliştirme Programı: Bu bölümde Kariyer Merkezi tarafından verilecek olan Etkili CV, Mülakat Teknikleri, Zaman Yönetimi, Protokol ve Nezakat Kuralları, Etkili Sunum Teknikleri, E-Ticaret gibi eğitimler sunularak; öğrencilerimizin kariyer yaşamlarında kendilerine gerekli olan deneyim, bilgi ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Bu bölümde sunulacak olan eğitim içeriğinden, 2. Arasınav notu değerinde iki adet ödev hazırlanacaktır.
Sektörle Buluşmalar: Girişimcilik ve proje konusundaki uzman akademisyenimiz Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Turhan tarafından verilecek Sektörden Kariyer Tavsiyeleri eğitiminde ise her derse farklı sektörden üst düzey temsilciler davet edilerek; sektördeki dinamikler, mezunlarda aranan nitelikler, istihdam oranları gibi konular işlenecektir.
Toplam 7 sektör temsilcisi ile gerçekleşecek bu kariyer sohbetlerinin sonunda; o günkü konu hakkında 2 adet yorum sorusu paylaşılacaktır. Bu 7 tane sunumdan, 5(beş) tanesi ile ilgili sorunun yanıtlanması beklenmektedir. Final notu; her dersin sonunda yaptığınız bu değerlendirme sorularına verdiğiniz yanıtlar üzerinden belirlenecektir. Ayrıca bir final sınavı ya da proje ödevi olmayacaktır.

Program Hakkındaki Sorularınız için:


• Sanal Kampüs üzerinden sunulacak olan eğitim içeriği ve ödevlerle ilgili sorularınız için: [email protected]

• Sektörden Kariyer Tavsiyeleri ile ilgili sorularınız için: [email protected]

• Sanal kampüsle ilgili teknik sorularınız için: sanalkampü[email protected]


NOT: Sanal kampüs üzerinden dersler 15 Haziran 2020’de başlayacaktır. Bu tarihten önce giriş bilgilerinizi, şifrenizi ve ders kaydını kontrol ediniz.


Tüm mezun adaylarımıza sağlıklı ve başarılı günler dileriz.

Kariyer ve Mezun İlişkileri Ofisi30.05.2020