HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

Türkiye'nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan 11. Kalkınma Planı için Kalkınma Bakanlığı toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almak için anket çalışması başlatmıştır. Yerel paydaşlar, kadınlar, gençler ve doğrudan vatandaşlar Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla pay sahibi olabilecektir.
 
Ankete, 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında;
 
http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresi üzerinden katılım sağlanabilecektir.


20.02.2018