HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Uygulamalı Derslerin İşlenişi Hk. / Applied Courses Education

Uygulamalı Derslerin İşlenişi Hk. / Applied Courses Education

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Ülkemizde oluşan bu olağanüstü durum nedeniyle YÖK Kararları doğrultusunda; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, derslerimizi senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretimle sunmaya başladık. Uzaktan Öğretimle sunulamayacak olan uygulamalı derslerimiz ise, yine YÖK tarfından belirlenecek olan zaman dilimi içindeher bir programa göre yoğunlaştırılmış olarak sizlere yüz yüze verilecektir. Bu ve benzeri konularda siz değerli öğrencilerimizi sürekli haberdar ediyor olacağız.

Lütfen WEB sayfamızdaki duyuruları takip ediniz.

Sağlık ve başarı dolu günler dileriz.

 

Dear Students,

As per the decisions made by YÖK (Council of Higher Education) due to the Coronavirus-related emergency our country is in, we have started to provide synchronous and asynchronous distance education for 2019-2020 Spring term only. Applied courses which are not suited for distance education will be taught face-to-face in a concentrated way at a later time which will be determined by YÖK. We are always going to keep you updated regarding these matters.

Please follow our website for future announcements.

We wish you good health and success.03.04.2020