HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Girişimcilik ve Sosyal Bilimler KongresiNişantaşı Üniversitesi’nin işbirliği ve desteği ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Lefkoşa’da “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi” ile "Türk Sanatları Sergisi" düzenlendi. Prof. Dr. Asım Saldamlı ve Prof. Dr. Himmet Karadal’ın eş başkanlığını yaptığı kongrenin açılış konuşmasında Prof. Dr. Himmet Karadal, “girişimcilik” ve “yönetim” başta olmak üzere sosyal bilimler alanından 366 katılımcı yazarın kongreye özgün bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunduklarını; 11 salonda eşgüdümlü olarak 4 oturumda 255 bildirinin sunulacağını bildirdi. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, girişimcilik ve üniversite yönetiminde kalite kavramlarına vurgu yaptı. Açılış oturumunda Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından “Girişimcilik ve Etik” konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kongre kapsamında 28 akademisyen sanatçının 28 eseri ile "Türk Sanatları Sergisi" de düzenlendi. Kongrede ayrıca “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapıldı. Çalıştayda Prof. Dr. Şevki Özgener “Bilimsel bir Makalede Literatür Nasıl Yazılır” başlıklı bir konuşma yaparken; Prof. Dr. Osman Karatepe de “Bilimsel Makale Değerlendirme Sürecinde ‘Eğrisiyle Doğrusuyla’ Hakemlerin Yorumları: Ne Yapılmalı Ne Yapılmamalı” başlıklı bir sunum yaptı.

Kongre danışma kurulu üyesi Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu açılış konuşmasında “Kongreler bilimsel birikimler ve eserlerin sunulduğu, üzerlerinde tartışıldığı, yeni ufuklara ve araştırma konularına kapı aralandığı önemli etkinliklerdir. Kongreler aynı zamanda, genç ve deneyimli bilim insanlarının birlikte katılım gösterdikleri, birbirlerini tanıma fırsatı bulduğu dolayısıyla ileride kendi alanlarında veya disiplinler arası ortak araştırma ve çalışmalar için zemin hazırlama işlevini de yerine getirdiği için büyük öneme sahiptir” diyerek ulusal ve uluslararası kongrelerin işlevine ve önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ayrıca bu tür kongrelerin ancak maddi ve manevi desteklerle mümkün olabileceğini belirterek, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen yürütme kurulu üyeleri ve organizasyonda yer alan gençlere, bilimsel ve sanatsal eserleri ile katılan akademisyenlere, bilim kurulu üyelerine, özellikle ev sahibi olarak maddi manevi desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Tümer’e ve Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Levent Uysal’a teşekkürlerini bildirdi.

Yayınlanma Tarihi: 03.05.2018