HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Hope 4 Education ProjesiTürkiye, 3 milyondan fazla nüfusla Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı ülke durumundadır. Yaklaşık %10’luk bir kesim Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriye sınırına yakın illerde kurulan kamplarda yaşarken geri kalan %90’lık kesim Türkiye genelindeki illerde yerel toplum ile birlikte yaşamaktadır.

Bu kesimin en fazla yaşadığı illerin başında İstanbul gelmektedir. Hem ev sahibi ülkenin hem de krizden etkilenen Suriyelilerin diğer ilgili kurumlar ile ortak hareket etmesi herkesin çıkarına olacak şekilde planlanmalıdır. Bizler de Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olarak kendi üzerimize düşen görev olarak, öğrencilerin sorunlarının bir kısmını çözmek adına bir proje gerçekleştirmeye karar verdik.

Proje Suriyeli üniversite öğrencilerinin kariyer planlarını gerçekleştirebilmeleri, eğitim sistemine uyumlu hale gelmeleri ve farklı alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlayarak göç ettikleri ülkeye yararlı bireyler olabilmeleri adına planlamıştır. Proje Suriye krizine cevaben oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu kapsamında German Academic Exchange Service tarafından Britisih Council, Campuse France ve Nuffic işbirliği ile yürütülen HOPES Bölgesel programı tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında seçilecek olan 50 Suriyeli öğrenci;

Üniversite yönetim ve yapılanmaları, Türkiye’de akademik kariyer gelişim olanakları, girişimcilik ve sosyal girişimcilik, takım çalışması, iletişim, problem çözümü ve kültürlerarası diyalog, konularında 28 gün eğitim alacaklardır. Eğitimlerden sonra Türk akranları ile bir araya gelerek sosyalleşebilmeleri ve iletişim kurabilmeleri için “Çay Talks” etkinliği gerçekleştirilecektir. Son olarak uygulanan eğitim müfredatının diğer paydaşlar ile paylaşılması için “ Support Education 4 All” etkinliği yapılacak ve davet edilecek üniversite yetkilileri program hakkında bilgilendirilecektir.

For more information on how to benefit from this Project: Musa Akgül; [email protected] or Büşra Usta; [email protected]

Başvuru formu

HOPE 4 EDUCATION
 
Syrian students face difficulties regarding their career development in another country with a different background. They do not have enough information about legal structures, personal development and job opportunities on different levels. Within this Project, we want to provide technical and vocational education and training short courses on;
 
 
As part of the Grant scheme of the HOPES project funded by the European Union and implemented by the German Academic Exchange Service (DAAD) together with the British Council, Campus France and Nuffic, Nişantaşı University and UNIMED for 10 months. The main activities of the project are as follow;
 
  1. Setting up the team and update the action plan
  2. Start up the visibility action plan of the Project to be visible and reachable
  3. InfoDay for the participants; This will gather the Syrian students to get information about the programme and trainings and Find the participants via open calls in Istanbul
  4. Trainings on;

   5. Çay Talks Event; This will gather Turkish and Syrian stduents to socialize

   6. Seminar on; Support Education 4 All: This will gather other universities in Turkey to raise awareness for the education of the Syrian students.

Application form

Yayınlanma Tarihi: 24.01.2018