HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

NEO DÖNEM: Eğitim 4.0 Nişantaşı Üniversitesi’nde Şekilleniyor!Nişantaşı Üniversitesi öğretim elemanları, Rektör Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU yönetiminde 2018-2019 Neo Dönemin hazırlıklarına başladı. Akademisyenler, Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni eğitim modeli Eğitim 4.0 stratejisini belirlemek üzere 10 Temmuz - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir çalıştay gerçekleştirdi.

Endüstri 4.0’la birlikte hayatımıza giren nesnelerin interneti, akıllı sistemler, robotik teknolojiler gibi kavramlar eğitimi de dönüştürüyor ve yeniden biçimlendiriyor. Nişantaşı Üniversitesi, misyon ve vizyonunu dünyada yaşanan bu dönüşümün eşiğinde yeniden ele aldı. Endüstri 4.0 ve çağdaş teknolojilere uyum sağlamış, geleceğin akıllı sistemlerini yönetecek öğrenciler yetiştirmek, onları yeni nesil çalışma koşullarına hazırlamak temel hedef olarak belirlendi. Bölümlerin müfredatı, Endüstri 4.0 sürecinde ihtiyaç duyulacak insan gücünün yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlandı. Öğretim üyeleri, sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlamak için Eğitim 4.0 müfredatlarında, girişimciliği ve yaratıcılığı destekleyen derslerin önemine dikkat çektiler.

Akademisyenler, geleceğin iş yaşamında birçok yeterliliğe sahip bireylerin başarılı olacağını belirttiler ve tek bir mesleğe sahip olmanın küresel rekabet ortamında yetersiz kalacağı konusunda görüş bildirdiler. Bu çerçevede, disiplinlerarası eğitimin, çift anadal diplomalarının, yandal sertifikalarının önemi vurgulandı. Çalıştayda ele alınan bir diğer konu ise, değişen eğitim olanakları ve yöntemleri oldu. Nişantaşı Üniversitesi’nde teknik altyapısı hazırlanan dijital ders içerikleri, akıllı sistemlerin sınıflardaki uygulamalara yansımaları ve Eğitim 4.0’daki rolüne dair öneriler masaya yatırıldı.

Nişantaşı Üniversitesi öğretim elemanları, yoğun geçen bu çalışma dönemini yoga, spor cheesecake atölyeleriyle renklendirdiler.

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2018