HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Ortadoğu'yu AnlamakNişantaşı Üniversitesi İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından “Ortadoğu’yu Anlamak” başlığıyla düzenlenen panele, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Bayraktar ve BİLGESAM Ortadoğu Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali Semin konuk oldu.

Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Ortadoğu’nun tarihsel süreç içerisinde dönüşen sosyo-kültürel yapısı, Türkmenlerin bölgedeki durumu, coğrafya-ekonomi ilişkisi ve Türkiye’nin Ortadoğu politikası üzerinde duruldu.

Arap Baharı emperyal güçler tarafından araçsallaştırıldı.”

Ortadoğu’da ortaya çıkan ve kendisinden önceki bütün inanç sistemlerini dönüştüren İslamiyet’in kendisinin de bu inanç ve değerlerden etkilenerek bugünkü şeklini aldığını belirten Prof. Dr. Cengiz Tomar; Şii/İran Sünni/Suudi Arabistan arasında bölgede rekabetin olduğunu, İsrail ile Filistin arasındaki sorun çözülmeden huzurun Suudi Arabistan’a demokrasi gelmeden ise Ortadoğu’ya demokrasi gelemeyeceğini belirtti.

“Irak’ta Şii yönetimi getirilmesi İran’a alternatif bir Şii ülke yaratma amaçlıdır.”

Irak’ta bölgeyi tasarlamak konusunda İngilizler’in, ABD’den daha başarılı olmasını bölgedeki reaksiyonu daha iyi bilmelerine bağlayan Dr. Ali Semin; 12 Mayıs 2018’de Irak’ta yapılacak seçimlerin sistem nedeniyle tek başına iktidar çıkartmayacağını dolayısıyla bir anlaşma zeminini mecbur kıldığını ifade ederek, bundan Türkmenlerin güçlü çıkabileceğini vurguladı. Referandum sürecinde Türkiye’nin izlediği politikanın bölgede yeni bir devlet oluşumunu engellediğini belirten Semin, referandum sonrası Peşmergenin Kerkük’e giremediğini söyledi.

“Bölgedeki Jeopolitik-Ekonomi ilişkisi çok önemli.”

Prof. Dr. Sedat Aybar; Enerji kaynaklarının kıtlığıyla birlikte bozulan ekolojik dengenin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini belirttikten sonra Nil nehri üzerinde Etiyopya-Uganda Sudan-Mısır ekseninin Mısır’ı işlevsel hale getirdiğini, bu eksene İsrail’in de dâhil olduğunu belirtti. Aybar, ekolojik denge unsurlarının dünya siyasetinde belirleyici bir rol üstlendiğini bunun da en çok Ortadoğu’da sosyal dengeleri bozduğunu vurguladı.

“Doğu-Batı ekseni ile Kuzey-Güney ekseni ortasında bulunuyoruz.”

Dr. Bora Bayraktar; Türkiye’nin, Rusya-ABD arasındaki Doğu-Batı ekseni ile RF-ÇHC-AB-ABD arasındaki Kuzey-Güney ekseninin ortasında bulunduğunu, bu durumun stratejik önemini artırdığını vurguladı. Bayraktar, Türkiye’nin enerji açısından bölgeye bağımlı olduğunu, bölge istikrarsızlığının bu bağımlılığı ve bölge ticaretini daha da pahalı hale getirdiğini, bölgede yaşanan göçün ise Türkiye’de yaşamı her geçen gün daha fazla etkilediğini belirtti.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından panel, konuklara yapılan plaket sunumu ile sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2018