HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Ak, Kıbrıs Politikasını DeğerlendirdiNişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te 14 Mayıs günü "Doğu Akdeniz'de Rekabetin İç Yüzü" başlıklı bir konferans verildi. Üniversitemiz İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Gökhan AK tarafından verilen konferansta, Doğu Akdeniz'de 2000'li yılların başlarından günümüze Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliğini de yanlarına alarak Kıbrıs merkezli olarak sergiledikleri politikalara değinildi;  bu bağlamda, özellikle Kıbrıs adası çevresinde (özellikle adanın güney sularında) yürütülen deniz-dibi hidrokarbon zenginliklerinin aranması çalışmaları siyasal, ekonomik ve askeri boyutlarıyla ele alındı. Konferanstan elde edilen en önemli tespit şudur: Kıbrıs'ın güney sularında  deniz dibinde bulunduğu iddia edilen ve Rum kesiminin de uluslararası hukuka aykırı olarak bölgede giriştiği tek taraflı eylemlerle aradığı çok yüksek maddi değerli petrol, doğal gaz türü hidrokarbon kaynaklarının aslında bu bölgede bulunması jeoloji bilimi açısından mümkün değildir. Zira, bugüne değin Rum girişimleriyle yapılan arama çalışmalarının da sonuçsuz kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla bölgede yaratılan bu hidrokarbon zenginlikleri varlığı algısının sanal olduğu, asıl amacının Rum-Yunan ikilisinin AB ve ABD'yi de yanlarına alarak adanın diğer sahibi Kuzey Kıbrıslı Türkler için bir cazibe konusu oluşturup, adadaki sorunun çözümünün Rum-Yunan ikilisinin lehine çözümünü sağlamak olduğu söylenebilir. 

Yayınlanma Tarihi: 16.05.2018