HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Araştırma

ABONE VERİTABANLARI
Academic Search Complete (Tüm Disiplinler)

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır. Bu kaynak, 8,900’den fazlası tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,750 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı doküman türünü tam metin olarak içerir.

Format : Tam Metin
Erişim Linki için tıklayınız.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Erişim Linki için tıklayınız.

Applied Science & Technology Index Retrospective (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
Erişim Linki için tıklayınız.

Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)

Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.
Business Source Complete, içerdiği faklı doküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır.

Erişim Linki için tıklayınız.

DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.
DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir.
DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.

Erişim Linki için tıklayınız.

Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

Erişim Linki için tıklayınız.

Ekual Keşif

Erişim Linki için tıklayınız.

ERIC (Eğitim Bilimleri)

EducationalERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

Erişim Linki için tıklayınız.

European Views of the Americas: 1493-1750

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içermektedir.
Erişim Linki için tıklayınız.

GreenFILE (Çevre)

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Erişim Linki için tıklayınız.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir
Erişim Linki için tıklayınız.

Library, Information Science & Technology Abstracts (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.
Erişim Linki için tıklayınız.

MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları)

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.
1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim Linki için tıklayınız.

Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içermektedir.
Erişim Linki için tıklayınız.

Newswires

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
Erişim Linki için tıklayınız.

Open Dissertations

1,150,000’den fazla doktora tezine erişim
Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Erişim Linki için tıklayınız.

PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.
MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.


Format: Tam Metin 
Erişim Linki için tıklayınız.

Regional Business News

Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Format: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Format: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

Teacher Reference Center

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

Format: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır. Bu veritabanları;

  • Türk Tıp Veri Tabanı
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
  • Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
  • Mühendislik ve Temel Bilimler Veri TabanıFormat: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

Web News

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Format: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

Web Of Knowledge

Disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 10,000’nin üzerinde yüksek etki faktörü dergiyi ve 120,000’nin üzerinde konferansı kapsamaktadır. 

Format: İndeks / Atıf 
Erişim Linki için tıklayınız.

SpringerLink

SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veri tabanıdır. 

Format: Tam Metin 
Erişim Linki için tıklayınız.

Vidobu Eğitim Kütüphanesi

Kişisel gelişim, bilişim teknolojileri, fotoğrafçılık, grafik tasarımı, web tasarımı, programlama, video montaj düzenleme eğitim videolarının yer aldığı Videobu Eğitim Kütüphanesi yaz tatili boyunca kullanımımıza açılmıştır.
Videobu Eğitim Kütüphanesine giriş yapılması için, öğrenci, akademisyen ve üniversite çalışanlarının www.videobu.com adresine kütüphane IP’si üzerinden girmeleri yada off campus özelliğini kullanarak edu. & std. uzantılı mailleri ile giriş yapmaları yeterli olacaktır.
İlk aşamada sistem her giren kişiyi “misafir” olarak tanımlayacak ve erişim izni verecektir. Ancak kişiler isterse ilk videodan sonra çıkan yönlendirme ile üye girişi oluşturabilir. Üye girişi oluşturmak sadece, videolarda kaldıkları yerleri kişisel olarak takip etmede avantaj sağlayacaktır. Diğer yandan kişiler üye girişi yapmamayı tercih edebilir ve tüm videolara “misafir” kodu ile sınırsız erişebilir.
Off campus özelliğini aktif ederek, kampüs alanı dışından da https://www.vidobu.com/edu/ linki üzerinden üniversite maili aracılığıyla da Videobu Eğitim Kütüphanemizden erişim sağlayabilirler.Erişim Linki için tıklayınız.

Taylor & Francis Online

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularında 983 dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkânı sağlamaktadır. 

Format: Tam Metin 
Erişim Linki için tıklayınız.

ScienceDirect

ScienceDirect, sağlık ve işletmenin yanı sıra sosyal ve fen bilimleri alanlarında 11,000’den fazla tam-metin kitap ve 2,500’den fazla hakemli dergiden makale ve kitap bölümleri içeren bir veri tabanıdır.
Erişim Linki için tıklayınız.

Scopus

Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,500’den fazla hakemli yayının yanı sıra 49 milyon kayıt ve 5,3 milyon konferans tebliğin için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 
Erişim Linki için tıklayınız.

Emerald Premier e Journal

Emerald Premier e-dergi modülü işletme, yönetim, strateji, ekonomi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans, maliye, bilgi yönetimi, operasyon, lojistik, kalite, çevre yönetimi, sağlık yönetimi, eğitim, turizm ve konaklama, mühendislik, konularında 306 adet dergiye erişim imkânı sunmaktadır.

 Format : Tam Metin

Erişim Linki için tıklayınız.

iThenticate

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM EKUAL kapsamında üniversitemiz araştırmacılarının hizmetine sunulmuştur. Lisans anlaşması gereği iThenticate intihal programı "öğrenci ödevi" ve "tez"leri kapsam dışı bırakmakla birlikte, "doktora derecesi ve daha üstü akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri"ne kullanım hakkı vermektedir. 

Programa erişim sağlamak isteyen akademik personelin ad-soyad, bölüm, unvan ve e-posta bilgilerini kutuphane@nisantasi.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Erişim Linki için tıklayınız.

MENDELEY

Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır. Mendeley Kurumsal Sürümünü kullanabilmeniz için @nisantasi.edu.tr uzantılı mail adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir.

JSTOT

JSTOR veritabanı multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Erişim adresi: http://www.jstor.org/

Wiley

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkânı sağlamaktadır.

Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/

ProQuest Dissertation&Theses Global (ProQuest Tez Veritabanı)

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

ProQuest Dissertations & Theses Global ile:

  • Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler
  • Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler
  • Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim
  • Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile

Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veritabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir.

Erişim Adresi: https://search.proquest.com/pqdtglobal/

 

IEEE

Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Biomedikal Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Havacılık, Yazılım vb. konularda tam metin erişim sağlamaktadır. 194 dergiye erişimin yanında konferans bildirileri, standartlar, indeksler ve eğitim dokümanlarına erişim imkânı vardır.

Erişim Adresi:http://ieeexplore.ieee.org

Nature Journals All Palgrave Macmillan Journals Academic Journals

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Erişim Adresi:https://www.nature.com

Social Science Index Retrospective : 1907 – 1983 Retro Index

Sosyal Bilimler alanında danışma kaynağı olan Social Sciences Index Retrospective, 1900’lü yıllara dayanan beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki geniş yelpazeli ve önemli dergiler için üstün nitelikli indeksleme sağlar.

Erişim Adresi: Lütfen TIKLAYINIZ.

Vitalsource Dijital Kütüphane

İçeriğinde Mühendislik, Yaratıcı Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sağlık Bilimleri ders kaynaklarının tek bir platform aracılığıyla sunulmaktadır. Vitalsource Dijital Kütüphane platformuna erişim için kayıt oluşturarak hesabınızla ilerleyebilir ya da erişmek istediğiniz kitabı seçtikten sonra çıkan yönlendirmeyle devam edebilirsiniz. İçeriğe ve disiplinlere göre filtreleme özelliğiyle incelemek istediğiniz alanlarla ilgili kitaplara ulaşabilir, alt başlıklara hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Erişim Adresi:bc.vitalsource.com

Erişim Tarihleri: 24 Temmuz – 24 Ağustos