HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Genel Sekreterin Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz
Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak;

✔ Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
✔ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu' nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
✔ Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
✔ Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
✔ Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
✔ Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
✔ Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
✔ Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Ve en önemlisi Nişantaşı Üniversitesi' ne yakışır mezunlar vermek amacıyla her geçen gün kendimizi geliştirerek sizlere kaliteli eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla...