HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Misyon & Vizyon

Misyon

Her öğrencinin kendine özgü ilgi alanları, gereksinimleri ve öğrenme motivasyonu olduğunu göz önünde bulundurarak; kişiselleştirilmiş, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek; dijitalleşen, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir dünyanın gerektirdiği becerilere sahip; geleceğin mesleklerine uyum sağlayacak; yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir nesil yetiştiriyoruz.Vizyon

Endüstrinin dijitalleşmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması anlamını taşıyan Endüstri 4.0, eğitimde dönüşümü de zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, teknoloji ile bütünleşen, araştırma-geliştirmeyi destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer veren, dijital platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen,uluslararası işbirliklerine açık bir eğitim modeli benimsemektedir. Hedefimiz, dijitalleşen dünyaya ve yapay zekaya uygun eğitim uygulamaları ve materyalleri tasarlamak, öğrenci koçluğuna dayalı yeni ve güncel eğitim platformları oluşturmak, proje tabanlı bir eğitimle öğrenmeyi desteklemektir. Vizyonumuz, dijital teknolojiden yararlanan, büyük datanın nasıl kullanılacağını yorumlayabilen, nesnelerin İnterneti ve yapay zekayla donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğin mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil yetiştirmeye dayanmaktadır.