HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Yönetmelik - Yönerge

Yönetmelikler
Ana Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Nişantaşı Üniversitesi İhale Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yönergeler
Yüksekokul ve Ön Lisans Staj ve İşbaşında Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi
Bölümler-Programlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
Öğrenci Kulüp Toplulukları Kurulma ve Çalışma Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
8. Yarıyılda İş Başı Mesleki Uygulamalar (İMU) Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Çiftanadal ve Yandal Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Yayın Yönergesi
Mevzuat Komisyon Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Özel-Resmi İşyerlerinde Bağımlı Çalışan Öğrenciler Staj Muafiyet Yönergesi
Spor Yetenek Bursu Yönergesi
Lisans - Ön Lisans Olağan Üstü (FORSMAJÖR) Durumlar Staj ve İş Başında Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama (NISHBAP) Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
İşyeri İç Yönergesi
İşyeri Disiplin Yönergesi
Kalite Yönergesi