HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Yönetmelik - Yönerge

Yönetmelikler
Ana Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Nişantaşı Üniversitesi İhale Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler Koordinatörlüğü Yönergesi
Mesleki Uygulama Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Etik Kurul Yönergesi
Nişantaşı Üniversitesinde Öğrenim Görmekte Olup, Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usulş ve Esaslar
Akademik Personel Çalışma İlkeleri Ve Disiplin Yönergesi
Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı Tömer) Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgeler Yönergesi
Ortak Dersler Yönergesi
Burs Yönergesi
Öğrenci Danışmanlık Yönergesi
Yüksekokul ve Ön Lisans Staj ve İşbaşında Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Sınav ve Başarı Değerlendirme Sistemi Yönergesi
Bölümler-Programlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
Öğrenci Kulüp Toplulukları Kurulma ve Çalışma Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Çiftanadal ve Yandal Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Yayın Yönergesi
Mevzuat Komisyon Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Özel-Resmi İşyerlerinde Bağımlı Çalışan Öğrenciler Staj Muafiyet Yönergesi
Spor Yetenek Bursu Yönergesi
Lisans - Ön Lisans Olağan Üstü (FORSMAJÖR) Durumlar Staj ve İş Başında Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Engelsiz Yaşam ve Koordinasyon Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri Yönergesi
Nişantaşı Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Kalite Yönergesi
Bilimsel Yayın ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Yönergesi
Bilimsel Yayın ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Yönergesi - Teşvik Başvuru Formu
Bilimsel Yayın ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Yönergesi  - Değerlendirme Formu
Bilimsel Yayın ve Akademik Etkinlikleri Destekleme Yönergesi - Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler