Ekonomik birimlerin davranışlarını, kurumların ve sistemlerin işleyişini ve kıt kaynakların etkin kullanımını inceleyen ve politikalar üretmeye dönük bir bilim dalıdır. Hızla değişen, küreselleşen ve rekabetin öneminin arttığı ülkemizde ve dünyamızda bu bilimin temel bilgileriyle yetişmiş insan gücünün inceleme ve görev alanı da artmaktadır.

Kamu ve özel sektörde; üst düzeyde yönetici, finans sektöründe; uzman, müfettiş, danışman ve denetçi, Sayıştay ve hesap uzmanlığı sektöründe; yönetici, planlayıcı, pazarlayıcı ve halkla ilişkiler alanlarında çalışabilirler. Maliyet ve fiyat analizleri yapmak, iş piyasasındaki değişimleri incelemek, pazarlama yöntemlerini belirlemek, verimlilik, mal ve hizmet üretimi ve bu alanlarda karşılaşılan tüm iktisadi sorunların çözümünü yapmak görevleri arasındadır. Büro ortamında işletmeci, maliyeci, sosyolog, hukukçu, endüstri mühendisliği, istatistikçi, turizm ve otel işletmecileri ve üretim katkısı olan tüm meslek sahipleriyle beraber çalışabilirler.

İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, iktisat teorisi ve iktisat politikası anabilim dallarında eğitim verilir. Matematik, sosyoloji, iktisadi sistemler, uluslararası iktisat politikası, muhasebe, kalkınma iktisadı, üretim yönetimi, sayısal yöntemler, kamu ekonomisi, yatırım ekonomisi, ekonometri gibi dersler okutulur.

Ekonomi Bölümü 8 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.

Ekonomi Bölümü 2016-2017 girişli öğrencilerin ders müfredatı için lütfen TIKLAYINIZ.

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz AYDIN
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Cemal ŞANLI
 
Prof. Dr. Burak Arzova
 
Prof. Dr. Burak Samih Gülboy
 
Prof. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU
 
Prof.Dr. Sadi UZUNOĞLU*
 
Yrd. Doç. Dr. Zelal Beyaz BİNGİSU
 
Yrd. Doç. Dr. Filiz İrge
 
Öğr. Gör. Banu Güz
 
Ögr. Gör. Gülay Elif GİRGİN
 
Ögr. Gör. Mert YILMAZ
 
Ögr. Gör. Murat TUFAN
 
Ögr. Gör. Seren GÖKPINAR*