Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümümüzün temel ilkesi, ekonomi, maliye temelli işletme teorisi yanı sıra, sektörel deneyimi ve bilgiyi de eğitim-öğretim hayatı boyunca öğrencilerle paylaşmaktır. İşletme Bölümümüzde verilen eğitim, sadece işletme bilim ve teknikleri çerçevesinde kalmamakta, ilgili ve gerekli diğer alanları da kapsayan disiplinler arası ve çok yönlü bir eğitimdir. İşletme Bölümü üniversitelerin evrensel kuramsal bilgileriyle iş yaşamının modern pratik deneyimlerini birleştirip, bütünleştiren uzman öğretim üyesi kadrosuna da sahiptir. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü olarak, öğrencilerimizi, çok uluslu veya ulusal şirketlerin değişik seviyelerindeki kadrolarda çalışabilecek, kendi şirketlerini kurabilecek ve yönetebilecek yetkinlik ve donanıma sahip mezunlar olarak yetiştirmeyi temel hedefimiz olarak görmekteyiz. Bu sebeple akademik programımız, öğrencimizin; entelektüel yönlerini geliştirmeye yönelik, yönetici ve lider yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen, çok kültürlü yetkinliklerini geliştirmeye odaklı, ilgi alanına ve hedeflediği sektöre uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait derslerden oluşmaktadır.

İşletme Bölümü’nden mezunlar için çalışma alanı oldukça geniştir. Üniversitemiz İşletme Bölümü ülke ekonomilerinin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, insan kaynakları, finansman, üretim, ARGE, inovasyon, pazarlama, marka yönetimi, satış ve diğer bölümlerinde çalışabilecek kalifiye uzmanları yetiştirmektedir. Bu bölümden mezun öğrencilerimiz; pazarlama, satış yönetimi, liderlik, yöneticilik, organizasyon, iletişim gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları etkin bir biçimde öğrenerek ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve donanımlarına uygun işler bulabilmektedir.

İşletme bölümü müfredatı, mezun olduktan sonra öğrencilerimizin çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilmeleri, öğrendikleri teori ve pratik eğitimden yararlanabilmeleri üzerine kurulmuştur. Derslerimiz: İşletme Yönetimine Giriş, Muhasebe İlkeleri, Araştırma Yöntemleri, İktisada Giriş, Hukuka Giriş, İşletme Matematiği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon, Davranış Bilimleri, Mikro Ekonomi, Ticaret Hukuku, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi ve Dizaynı, İstatistik I/II, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Örgüt Kültürü, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, Üretim Yönetimi ve Yöneylem Araştırması, Girişimcilik, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Rekabet, Kurumsal Marka Yönetimi ve Bitirme Projesi. Bu temel derslerin yanı sıra öğrencilerimize, disiplinler arası eğitimlerini tamamlayabilmeleri için çok sayıda seçmeli ders imkanı da sunulmaktadır.

İşletme Bölümü 8 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.

İşletme Bölümü 2016-2017 girişli öğrencilerin ders müfredatı için lütfen TIKLAYINIZ.

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

İşletme Bölümünde Çift Anadal Yapacak Öğrencilerin almaları gereken dersler için TIKLAYINIZ.

Yrd. Doç. Dr. Melek ERDİL
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yaşar SUCU
 
Prof. Dr. Burak Samih Gülboy
 
Doç. Dr. Neşet HİKMET
 
Yrd. Doç. Dr. Murat TURGUT
 
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜNGÖR
 
Yrd. Doç. Dr. Burcu İNCİ
 
Yrd. Doç. Dr. İlge KURT
 
Yrd. Doç. Dr. Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATİPOĞLU
 
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ERKAN
 
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZYÖN
 
Yrd. Doç. Dr. Fahriye Buket BESEN
 
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tosun
 
Ögr. Gör. Mert YILMAZ
 
Ögr. Gör. Gülay Elif GİRGİN
 
Öğr. Gör. Banu Güz
 
Ögr. Gör. Neslihan Tosun
 
Ögr. Gör. Barış Esen
 
Ögr. Gör. Seren GÖKPINAR*
 
Ögr. Gör. Suat AYDIN*