Psikoloji, insan davranışlarını, duygularını, zihinsel ve gelişimsel süreçlerini bilimsel yöntemlere dayanarak açıklayan bir bilim dalıdır. Bölümümüz bu bilimin gelişimine hizmet edecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikoloji temel bilimden uygulamalı bilime kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Psikoloji farklı anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz temel ilkeler doğrultusunda psikoloji bilimine ilişkin kavramsal bir çatı oluşturabilmek için, psikolojinin temel uzmanlık alanlarına geniş bir bakış açısı geliştirecek şekilde bir eğitim amaçlamaktadır. Ayrıca, araştırma yöntemleri temel bilgilerinin yanı sıra, bilimsel bakış açısını zenginleştirecek, mesleki etik ve değerler ile donatılmış bir öğretim öngörmektedir. Psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler, psikolog ünvanı alarak uygulamada ve akademide yaygın iş imkanı bulabilmektedirler.

Bölümümüz mezunları, sivil toplum kuruluşları, hastaneler, okullar, mahkeme ve cezaevlerinde, şirketlerde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Müfredatımızda yer alan dersler; psikolojinin bir disiplin olarak konumlanmasını, tarihsel gelişimini, disiplinin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini içermektedir. İlgili alanların diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurmayı, uzmanlık eğitimine temel oluşturan uygulama alanlarıyla tanıştırmayı ve lisans düzeyinde uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Müfredatımız da psikoloji lisans eğitiminin asgari standartlarını yerine getirecek şekilde hazırlanmaktadır. Müfredat programlarımız; klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi anabilim dallarına ilişkin dersler olacak şekilde oluşturulmaktadır.

Psikoloji Bölümü 8 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.

Psikoloji (İngilizce) Bölümü 8 yarıyıllık ders pogramı için  TIKLAYINIZ.

 

 

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

Yrd. Doç. Selçuk ASLAN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK
 
Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ
 
Yrd. Doç. Mehmet Muhteşem GAFFARNEJAD
 
Arş. Gör. Gizem KARAHASANOĞLU
 
Yrd. Doç. Sera ÇETİNGÖK
 
Yrd. Doç. Müjen İLNEM
 
Yrd. Doç. Dr. Aslı Burçak TAŞÖREN
 
Yrd. Doç. Dr. Eyyüb Ensari CİCERALİ
 
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Kaya CİCERALİ
 
Öğr. Gör. Dr. Jahan SARSHAR
 
Arş. Gör. Ezgi Ünal
 
Arş.Gör. Sümeyra Nur Tayfur
 
Öğr. Gör. Banu DİRİCE
 
Öğr. Gör. Ceyda Uskan KODAL
 
Öğr. Gör. İkbal SÖNMEZ
 
Öğr. Gör. Neslihan ERCAN
 
Öğr. Gör. Ezgi Hazal KAYAN
 
Doç. Dr. Atilla ÇİFTER*
 
Doç. Dr. Ercan SARIDOĞAN*
 
Öğr. Gör. Dr. Göknur AKÇADAĞ*
 
Öğr. Gör. Uğur DALAN*
 
Öğr. Gör. Seren GÖKPINAR*