Sağlık sektörü, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaç farklılaşmasına bağlı olarak önemi artan alanların başında gelmektedir. Böyle bir yapının söz konusu olması maliyetlerin optimal seviyeye getirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet satın alanların memnuniyetlerinin artırılması gereksinimlerini doğurmaktadır. Diğer taraftan sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının sayısının gün geçtikçe artış göstermesi; rekabete bağlı olarak iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada kalifiye personel istihdamı, büyük önem arz etmektedir. Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; Sağlık Sektöründe gerçekleşmekte olan tıbbi ve teknolojik gelişmeleri, artan rekabet ortamını, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemsenmesini, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artması gereğini, sağlık alanındaki tıbbi gelişmeler ile birlikte üretim sistemlerini, muhasebe ve finansmanı, yönetim ve organizasyon gibi işletmecilik alanlarını da ön planda tutan, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifikasyonlara sahip, vizyonu olan, yeniliğe açık ve yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen. “sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Sağlık sektörü, istihdam açığının süreklilik gösterdiği alanların başında gelmektedir. Diğer taraftan gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektörüne yeni kuruluşların girmesini de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda sağlık yönetimi bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Sağlık Yönetimi bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Tıbbi terminoloji, sağlık kurumları yönetimi, Türk sağlık sistemi, sağlık mevzuatı, sağlık yönetiminde istatistik, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi, satış ve pazarlama teknikleri, iletişim becerileri, sağlık sistemleri bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü 8 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.

Sağlık Yönetimi Bölümü 2016-2017 girişli öğrencilerin ders müfredatı için lütfen TIKLAYINIZ.

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

Havacılık Yönetimi Bölümünde Çift Anadal Yapacak Öğrencilerin almaları gereken dersler için TIKLAYINIZ.

Yrd. Doç. Dr. Melek ERDİL
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ertan ÖKMEN
 
Prof. Dr. Rehat FAİKOĞLU
 
Prof. Dr. Ayşe GÜRBÜZ
 
Öğr. Gör. Ali GÖRGÜLÜ
 
Öğr. Gör. Ayşenur Asuman UĞUR
 
Öğr. Gör. Banu Güz
 
Öğr. Gör. Bilal YILDIRIM
 
Öğr. Gör. Seren GÖKPINAR*
 
Öğr. Gör. Özgür ÖZMEN*