Makine Mühendisliği lisans programı 4 yıl öğretim süreli olup ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyılda tamamlanır. Makina Mühendisliği, temel olarak kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanır. Isı bilimi, akışkan bilimi, malzeme bilimi, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi temel bilgilerin verildiği geniş kapsamlı bir mühendislik disiplinidir. Makine mühendisliği lisans programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin araştırma-geliştirme faaliyetleri, tasarımı ve üretimi konularında eğitim öğretim yapan bir bölümdür.

 

Ülkemizde, makine mühendislerine hemen her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Makine Mühendisliği çalışma alanları içersinde makine tasarımı ve imalatı, robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi, dağıtımı ve iletimi, taşıt araçları (kara, deniz, hava) sanayii, savunma sanayii, petro-kimya sanayii, demir-çelik sanayii, tekstil sanayii, seramik ve cam sanayii, gıda sanayii, projelendirme ve taahhüt hizmetleri, eğitim hizmetleri bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojileri, mikro elektromekanik sistemler, mikro imalat, tıp teknolojileri ve nanoteknoloji gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler de makine mühendisliği disiplini altında yüksek potansiyele sahip yeni uzmanlık dalları ortaya çıkarmaktadır.

 

Makine mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, teknik resim gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mekanik, makine elemanları, makine tasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüşüm sistemleri konularında dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 8 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bekir Zafer İLKEN
 
Yrd. Doç. Dr. Burcu ERTUĞ