DANIŞMA KURULU / ADVISOR COMITTEE

Prof. Dr. Ahmet KIZIL

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY

Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

Prof. Dr. Berdal ARAL

Prof. Dr. Cemal ŞANLI

Prof. Dr. Güldem CERİT

Prof. Dr. Halim KAZAN

Prof. Dr. Mehmet KARA

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

Prof. Dr. Murat ÇAK

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ