KAPSAM / SUBJECTS

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 

İşletme Yönetimi / Business Management

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Sciences and Public Administration

İktisat ve Ekonomi Politik / Economics and Political Economy

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi / International Trade and Lojistics Management

Finans ve Bankacılık / Finance and Banking

Turizm ve Otel İşletmeciliği/ Tourism and Hotel Management

Psikoloji / Pyschology

Sosyoloji / Sociology

Sosyal Hizmet / Social Work

Sağlık Yönetimi / Health Management

Halkla İlişkiler ve Reklam / Public Relations and Advertising

Üretim ve Teknoloji / Production and Technology

 

İletişim, Sanat ve Tasarım

Radyo – TV – Sinema / Radio – TV - Cinema

Gazetecilik / Journalism

TV Haberciliği ve Programcılığı / TV Reporting and Programming

Fotoğrafçılık / Photography

İletişim Tasarımı / Communication Design

Görsel İletişim Tasarımı / Visual Communication Design

Çizgi Film ve Animasyon Tasarımı / Animation Design

Tekstil ve Moda Tasarımı / Textile and Fashion

Endüstriyel Ürün Tasarımı / Industrial Design

Tiyatro ve Sahne Sanatları / Theatre and Performing Arts

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts

Plastik Sanatlar / Plastic Arts

 

Diğer Dallar

Hukuk / Law

Tarih / History

Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literature

İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature