Sektör İlişkileri Daire Başkanlığı

Öğrencileri meslek yaşamına hazırlayacak staj, öğrenci asistanlık sistemi, sektör buluşması, Kariyer Günleri ve benzeri mesleki destek sistemlerini hayata geçirmek ve yönetmek.