90 (212) 210 10 10

TR

ENG

3 YILLIK TEMİZLİK EKİPMAN ve TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ ALIMI

3 YILLIK TEMİZLİK EKİPMAN ve TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ ALIMI

İhale Adı

Nişantaşı Üniversitesinin 3 Yıl Temizlik Ekipman ve Temizlik Personeli Hizmet Alımı

İhale No

2022/135

İhale Miktarı ve Türü

Teknik şartnamede Yapılacak işlerin Kapsamı belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği

3 Yıllık Temizlik Ekipman ve Temizlik  Personel Hizmet Alımı

İhale Usulü

Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

17.08.2022, Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Salonu No:6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma   Birimi,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi İhale Salonu, Toplantı Salonu No:6, Tarih ve Gün, 17.08.2022, Saat: 13.30

Doküman Bedeli

200 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Verilen teklifin %3 kadar geçici teminat yatırılacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı