90 (212) 210 10 10

TR

ENG

360 Derece Projeksiyon Sınıf Yapımı Kurulumu ve Devreye Alınması İhalesi

360 Derece Projeksiyon Sınıf Yapımı Kurulumu ve Devreye Alınması İhalesi

İhale Adı: 360 Derece Projeksiyon Sınıf Yapımı Kurulumu ve Devreye Alınması İhalesi 

İhale No: 2020/0054

İhale Miktarı ve Türü: 360 Derece Projeksiyon Sınıf Yapımı Kurulumu ve Devreye Alınması

No İş Kaleminin Adı İş Kaleminin Niteliği
1

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği 360 Derece (İnteraktif) projeksiyon Sınıf Yapımı ve Kurulumu ve Devreye alınması


Ön yeterlik Tarihi: 15.10.2020

İhale Usulü: Belli İstekliler arası

İhale Tarih ve Saati: 15.10.2020, Saat: 11.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 20.10.2020, Saat: 13.30,    

Doküman Bedeli: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Geçici Teminat Bedeli Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde:Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı