90 (212) 210 10 10

TR

ENG

8 KALEM 16 S METAGENOMİK DİZİLEME SETİ ANA ve SARF MALZEMESİ MAL VE HİZMET ALIMI İLANI

8 KALEM 16 S METAGENOMİK DİZİLEME SETİ ANA ve SARF MALZEMESİ MAL VE HİZMET ALIMI İLANI

İhale Adı

16S Metagenomik Dizileme Seti

İhale No

2022/137

İhale Miktarı ve Türü

Teknik şartnamede belirtilen Ürünler

BAP Projesi

İş Kaleminin Adı

8 Kalem 16S Metagenomik Dizileme Seti Ana Malzeme ve Sarf Malzemesi

İhale Usulü

Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

05.09.2022. Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141,   04.09.2022 Saat: 13.55’a kadar

Doküman Bedeli

150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Teminat yoktur

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

 1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

Apply Nişantaşı