90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Akustik Uygulama Mal ve Hizmet Alım İhalesi

Akustik Uygulama Mal ve Hizmet Alım İhalesi

İhale Adı

: Akustik Uygulama Mal ve Hizmet Alım İhalesi

İhale No

: 2021/82

İhale Miktarı ve Türü

: Müzik sınıfları ve tiyatro sınıflarına Akustik panel uygulaması, (14 Derslik)

İş Kaleminin Adı

: Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

D139A müzik atölyesi

D139B üflemeli çalgılar atölyesi

D140A yaylı çalgılar atölyesi

D140B yaylı çalgılar atölyesi.

D141A vurmalı çalgılar atölyesi.

D141B vurmalı çalgılar atölyesi

D141C müzik kayıt stüdyosu atölyesi

D141D müzik ses kayıt stüdyosu

D142A müzik atölye solfej

A142B müzik solfej atölye

D142C müzik solfej atölye

D147 tiyatro atölye

D148 tiyatro atölye

D149 tiyatro atölye.

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

: 16.12.2021 Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü, 16.12.2021, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Geçici Teminat Yoktur

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

Tüzel Kişi Olması Halinde:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı