90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Hizmetleri Alım İhalesi İlanı

Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Hizmetleri Alım İhalesi İlanı

İhale Adı

: Arşiv Düzelme ve Dijital Hizmetleri Alım İhalesi

İhale No

: 2021/88

İhale Miktarı ve Türü

: 3 yıl

İş Kaleminin Adı

: Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar.

İş Kaleminin Niteliği

: Evrakların Dijitaleştirmesi, İndeksleme ve Arşiv Yönetim sistemi yazılım ve Lisans Temini.

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

:  05.01.2022, Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 05.01.2022 Saat: 13.30

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı