90 (212) 210 10 10

TR

ENG

BAP Projesi Mal ve Hizmet Alım İhalesi

BAP Projesi Mal ve Hizmet Alım İhalesi

İhale Adı: Floresan Mikroskop, Alzheimer Hastalığı Riski qPCR Tanı Kiti Geliştirme Mal ve Hizmet Alımı

İhale No: 2021/0068

İhale Miktarı ve Türü: 1 adet Floresan Mikroskop, teknik şartnamede yazılı mikrobiyoloji ve Alzheimer Tanı Kiti Geliştirme sarf malzemesi, Alzheimer Hastalığı Riski qPCR Tanı Kiti Geliştirme hizmet alımı .

No İş Kaleminin Adı İş Kaleminin Niteliği
1

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar.

  1. Floresan Mikroskop mal alımı
  2. Alzheimer Hastalığı Riski qPCR Tanı Kiti Geliştirme hizmet alımı
  3. Alzheimer Tanı Kiti Geliştirme sarf malzemesi
  4. Mikrobiyoloji malzemeleri sarf malzemesi

İhale Usulü: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati: 26.03.2021, Saat: 14.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 26.03.2021, Saat: 13.55  

Doküman Bedeli: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Geçici Teminat Yoktur.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı