90 (212) 210 10 10

TR

ENG

BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZ SİSTEMLERİ İÇİN MOTOR İMGELEME MODELLENMESİ, MAKİNA ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SINIFLANDIRILMASI BAP PROJESİ MALZEMESİ ALIM İLANI

BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZ SİSTEMLERİ İÇİN MOTOR İMGELEME MODELLENMESİ, MAKİNA ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SINIFLANDIRILMASI BAP PROJESİ MALZEMESİ ALIM İLANI

İhale Adı

: Beyin Bilgisayar Arayüz Sistemleri için Motor İmgeleme modellenmesi, Makine Öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması

İhale No

: 2022/133

İhale Miktarı ve Türü

: Teknik şartnamede belirtilen miktarda BAP Projesi

İş Kaleminin Adı

: Ek-A.ANT-NEURO eego sports 32 KANAL 2 Khz EEG SİSTEMİ

 (1 ADET EEGO SPORTS 2KHZ AMPLİFİER

 1 ADET TTL Trigger adaptörü

 1 ADET EEGO ASA EEG /ERP ANALİZ YAZILIMI

 2 ADET KEP ( M-L)

 1 ADET DENEY TASARIMI YAZILIMI

 1 ADET CEVAP BUTONU

 1 ADET KULAKLIK)

 EK-B HP OMEN 25L İ7 11700K-RTX3070 8 GB 16 GB DDR-512 GB BİL.

 EK-C LG 27” 27 GL 650F B1 MS 144 HZ FREE SYNC FULL HD IPS LED

 EK-Ç DELL İNSPİRON 24 5400 S 65 WP81256C 05İY1165G7 16GB 1TB

 EK-D MONSTER TULPAR T7 V21.7.1 İ7 11800H 16GB 1 TB SSD

 RTX3060 17.3 W 11H QHD DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

 EK-E Muhtelif sarf malzemesi 12 kalem(Jel 20 ad.Erktrot 2.25 40 pk,

 Saç Kurutma makinası 2 adet, peçete 100 koli

İhale Usulü

: Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

: 20.07.2022 Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi,   Ofis 141,  20.07.2022  Saat: 13.55’a kadar

Doküman Bedeli

150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Teminat yoktur

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

 1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

Apply Nişantaşı