90 (212) 210 10 10

TR

ENG

BİLGİSAYAR ALIMI HİZMET ALIMI İHALESİ

BİLGİSAYAR ALIMI HİZMET ALIMI İHALESİ

İhale Adı

Bilgisayar Alımı.

İhale No

2022/139

İhale Miktarı ve Türü

Ofis ve Laboratuvar Bilgisayarlarının Yenilenmesi için Bilgisayar Alımı.

İş Kaleminin Adı

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

Ofis ve Laboratuvar Bilgisayarlarının Yenilenmesi için Bilgisayar Alımı. (50 Adet)

İhale Usulü

  Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

14.10.2022 Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141,14.10.2022, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Geçici Teminat Yoktur

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

 1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

Apply Nişantaşı