90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Bilgisayar Alımı İhalesi İlanı

Bilgisayar Alımı İhalesi İlanı

İhale Adı

: Bilgisayar Alımı.

İhale No

: 2021/73

İhale Miktarı ve Türü

: Ofis ve Laboratuvar Bilgisayarlarının Yenilenmesi için Bilgisayar Alımı.

İş Kaleminin Adı

: Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

: Ofis ve Laboratuvar Bilgisayarlarının Yenilenmesi için Bilgisayar Alımı. (30 ADET)

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

:28.07.2021 Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 28.07.2021, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Geçici Teminat Yoktur

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

Gerçek Kişi Olması Halinde: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı