90 (212) 210 10 10

TR

ENG

DİJİTAL BASKI MAL VE HİZMET ALIMI İHALESİ

DİJİTAL BASKI MAL VE HİZMET ALIMI İHALESİ

İhale Adı

: Dijital Baskı Mal ve Hizmet Alımı

İhale No

: 2021/096

İhale Miktarı ve Türü

:  bir yıl süreli

İş Kaleminin Adı

: Teknik Şartname Kapsamında Belirtilen Hususlar

İş Kaleminin Niteliği

12 Ay  8 kalem Dijital Baskı Mal ve Hizmet Alımı

  1. Folyo Baskı 10.000 m2
  2. Vinil Baskı     10.000 m2
  3. Duvar Kâğıdı Baskı 15.000 m2
  4. Şeffaf Folyo Baskı 10.000 m2
  5. Plaket 1.000 adet
  6. Rullup 1.000 adet
  7. Zemin Sticker 5.000 m2
  8. Foreks 500 m2

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

:  17.02.2022, Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 17.02.2022, Saat: 13.30

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Geçici Teminat yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı