90 (212) 210 10 10

TR

ENG

E-Öğrenme İçeriği Geliştirme ve Dijitaleştirme Hizmet Alım İhalesi İlanı

E-Öğrenme İçeriği Geliştirme ve Dijitaleştirme Hizmet Alım İhalesi İlanı

İhale Adı: E-Öğrenme İçeriği Geliştirme ve Dijitaleştirme İhalesi

İhale No: 2020/0051

İhale Miktarı ve Türü:  E-Öğrenme İçeriği Geliştirme ve Dijitaleştirme İhalesi

No İş Kaleminin Adı İş Kaleminin Niteliği
1

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği E-Öğrenme içeriği geliştirme ve dijital elektronik içerik hazırlama ve kiralama hizmet alımım İhalesi İlanı

İhale Usulü: Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati: 25.09.2020, Saat: 14.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 25 .09.2020, Saat: 13.30,    

Doküman Bedeli: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi.

Apply Nişantaşı