90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Firewall (GÜVENLİK DUVARI) MAL ve HİZMETALIM İLANI

Firewall (GÜVENLİK DUVARI) MAL ve HİZMETALIM İLANI

İhale Adı

 Firewall (güvenlik Duvarı) Mal ve Hizmet Alımı

İhale No

 2022/123

İhale Miktarı ve Türü

 Teknik şartnamede belirtilen miktarda Mal ve Hizmet Alımı

İş Kaleminin Adı

 Güvenlik Duvarı (Firewall)

IPSec VPN Sonlandırma Sistemi

SSL VPN Sonlandırma Sistemi

Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (IPS)

Uygulama Tanıma ve Kontrolü (Application Control) Sistemi

Virüs/Zararlı İçerik Kontrolü

URL Kategori Filtreleme

Bant genişliği yönetimi özelliklerine sahip olmalıdır. Sözleşme süresi bitiminde kuruma devredilebilir olması tercih sebebidir.

 

İhale Usulü

  Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

 22.06.2022. Saat: 14.00

İhale Yeri

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141,22.06.2022 Saat: 13.55’a kadar

Doküman Bedeli

 150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Teminat yoktur

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

 1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apply Nişantaşı