90 (212) 210 10 10

TR

ENG

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HİZMET ALIM İHALESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ HİZMET ALIM İHALESİ

İhale Adı

Yemek Hizmeti Alım İhalesi

İhale No

2022/148

İhale Miktarı ve Türü

12 Ay süresince Üniversite Yerleşkelerinde Yemek Hizmeti Alım işi

İş Kaleminin Adı

 Akademik – İdari Personel ile Öğrencilerin yemek hizmeti alımı

İş Kaleminin Niteliği

Üniversitenin Akademik – İdari Personeli ile Öğrenciler Eğitim amaçlı gelen öğrencilere, Bilimsel Toplantı katılımcılarına, Panel ve Seminer katılımcılarına yemek verilmesi.

İhale Usulü

 Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

22.12.2022 Saat: 14.00

İhale Yeri

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

 Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü, 22.12.2022, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

 150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 Geçici Teminat Yoktur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

1.  İstekliye verilen sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.  İstekliye verilen idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.  İstekliye verilen teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.  Teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.  Birim fiyat teklif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.  Geçici teminat mektubu veya doküman ücreti yatırdığına dair dekont nüshası

7.  İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.  İstekliye ait Vergi levhası

9.  İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

 

 

Apply Nişantaşı