90 (212) 210 10 10

TR

ENG

ODA BÖLME İŞLERİ MAL ve HİZMET ALIMI

ODA BÖLME İŞLERİ MAL ve HİZMET ALIMI

İhale Adı

 Oda Bölme işleri Mal ve Hizmet alımı ihalesi

İhale No

 2022/126

İhale Miktarı ve Türü

 Dört Ana Bölümden oluşan Ofis ve Koridorların Cam ve Alçıpen ile Bölünmesi

İş Kaleminin Adı

1. Akademik Staff Oda Bölme İşleri

2. Akademik Giriş ilave Oda

3. Araştırma Görevlileri odası bölme işlemi

4. Play Statıon Bölgesi Oda Bölme İşlemi

İhale Usulü

Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

27.06.2022 Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 27.06.2022, Saat: 13.55

Doküman Bedeli

150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Teminat yoktur.

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

 1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

 

Apply Nişantaşı