90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı

Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı

Kuruluş ve Amaç:

Öğrenci Dekanlığı, Üniversite Senatosu’nun 27.12.2018 tarih ve 2018/18 nolu kararı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı, öğrencilerimizin Nişantaşı Üniversite'sinde geçirdikleri süreçte mutlu, başarılı ve aktif olmaları için çalışmaktır. Bu kapsamda, öğrenci sorunlarını gözlemler, gerekli çalışmaları yapar ve sonuçları, çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunar. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüplerinin etkinliklerini planlar ve koordine eder.

Misyonumuz

Öğrenci Dekanlığı;

  • Rektörlük tarafından istenildiği taktirde Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nda gözlemci olarak yer alır ve görev alanıyla ilgili konularda bilgi verir.
  • Rektör ve Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı ile sıkı iş birliği içinde çalışarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yeni projeler üretir.
  • Öğrenciden gelen talepleri de dikkate alarak Eğitim-Öğretim konularında öneriler ve taslaklar hazırlar.
  • Etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar. Bu bağlamda Rektörlük tarafından istenildiği takdirde üniversitenin eğitim ile ilgili komisyon çalışmalarına katkı verir.
  • Öğrenci temsilcileri ile Öğrenci Konseyi’nin belirlenmesinde aktif rol alır ve bu yapının sağlıklı, sorunsuz bir şekilde işleyişini sağlar.
  • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle iş birliği içinde sorunlara çözüm arar.
  • Öğrencileri doğrudan ilgilendiren bireysel ve genel sorunları çözmek amacıyla akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.

 

Vizyonumuz

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin başarılı ve geniş görüş açısına sahip bireyler olarak yetişmelerini, öğrenim sonrasında ise Nişantaşı Üniversitesi’nden mezun olmaktan gurur ve mutluluk duymalarını sağlamaktır.

Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Alt Birimleri

Destek ve Çözüm Merkezi Birimi:

Üniversite hayatınız boyunca karşılaştığınız sorunların en kısa sürede, doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile çözüme kavuşturulduğu, problemlerinizin çözüme ulaşana kadar takip edildiği, kaydedilip sınıflandırılmasının yapıldığı, bilgilendirici ve rehberlik edici problem çözme haritalarının hazırlandığı, süreç analizlerinin yapılıp sürdürülebilir çözümler için projeler üretildiği, önleyici yöntemlerin geliştirildiği bir çalışma yürütüyoruz.

Öğrencilerimize yüz yüze, mail, telefon ve sosyal medya hesabımızdan ihtiyaç duydukları bir anda ulaşabildikleri bir yapı sunulmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Destek Birimi:

Üniversitemiz, tüm imkânlarıyla öğrencilerimizin her alanda ve her açıdan gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının karışlanmasını gerçekleştiren; kültür, sanat, spor alanlarındaki üretimlerini insanlarımızla paylaşma imkânı sunan bir vizyon ile hareket ederek öğrenci etkinliklerini desteklemektedir.

Dekanlığımız, Üniversite bünyemizde kurulmuş olan öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişine dair tüm işlemlerini gerçekleştirerek kulüplerimizin etkinlik taleplerini değerlendirip, etkinliklere destek sağlamayı amaçlar.

Uluslararası Öğrenci Etkinlik Birimi:

Yurtdışından ülkemizi ve üniversitemizi tercih ederek Nişantaşı Üniversitesi ailesine katılan uluslararası öğrencilerimizin kendilerini yansıtabilecekleri ve yabancı hissetmeyecekleri bir ortam sağlamaya yönelik etkinlikler ve çalışmalar yapılmaktadır.

            Öğrencilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve düşüncelerinin dinlendiği bir yapı içerisinde, gerçekleştirmek istedikleri proje ve etkinlikler değerlendirilerek desteklenmektedir.

 

Öğrenci Konseyi

            Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir. Nişantaşı Üniversitesi’nde Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla belirlenir. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Genel Kurulu ve Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. 

Apply Nişantaşı