90 (212) 210 10 10

TR

ENG

ÖZEL GÜVENLİK 3 YILLIK EKİPMAN VE PERSONEL HİZMET ALIMI

ÖZEL GÜVENLİK 3 YILLIK EKİPMAN VE PERSONEL HİZMET ALIMI

İhale Adı

Özel Güvenlik 3(Üç) Yıllık Ekipman ve Personel Hizmet Alım İşi İhalesi

İhale No

2022/134

İhale Miktarı ve Türü

3 Yıl (Üç) Süresince Özel Güvenlik Ekipman ve Personel Hizmet Alımı

İş Kaleminin Adı

Teknik Şartname Kapsamında Belirtilmiştir.

İş Kaleminin Niteliği

Özel Güvenlik Ekipman ve Personel Hizmet Alımı, 3 vardiya Amiri -13.Güvenlik Personeli

İhale Usulü

Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

16.08.2022, Saat: 14.00

İhale Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Salonu No:6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, İhale Salonu Toplantı Salonu No:6, Tarih ve Gün   16.08.2022,   Saat: 13.30

Doküman Bedeli

150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

Teklif Bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat Alınacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı