90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Proje No Bap 2020/10 Cam, Karbon&Hibrit Takviyeli Epoksi Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi Mal ve Hizmet Alımı

Proje No Bap 2020/10 Cam, Karbon&Hibrit Takviyeli Epoksi Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi Mal ve Hizmet Alımı

İhale Adı: Proje No Bap 2020/10 Cam, Karbon&Hibrit Takviyeli Epoksi  Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi  Mal ve Hizmet Alımı 

İhale No: 2020/0053

İhale Miktarı ve Türü: Proje No2020/10 Cam, Karbon&Hibrit Takviyeli Epoksi  Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi  Mal ve Hizmet Alımı

No İş Kaleminin Adı
1

2020/10 Düz Tip Endüstriyel Metal Mikroskobu

2

2020/10 HLF 200-L Giyotin kapak-PDC kontrolcü ile, PROTHERM 16/50/250-PDC 100 kontrolcü ile birlikte

3  2020/10  305 Stereo Mikroskop,Axılab malzeme Mikroskobu
4  2020/10 Isı kontrollü vakum makinesi 1200mmx1500 mm
5  2020/10 manuel kesme cihazı, sıcak bakalit alma cihazı 
6  2020/Motorlu Pandül Darbe Cihazı

İhale Usulü: Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati: 19.10.2020 saat 14.00

İhale Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma   Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 19.10.2020, Saat: 13.30,    

Doküman Bedeli: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli: Geçici teminat yoktur.

İSTEKLİDEN TALEP EDİLEN BELGELER:

  • Gerçek Kişi Olması Halinde:Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, ikametgâh belgesi, vekil ise noter tasdikli imza beyannamesi, noter onaylı nüfus cüzdanı veya onaylı nüfus cüzdanı sureti,

    Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi. İhaleye iştirak edecek taraflardan her sayfa ayrı ayrı imzalanmış şartname olacaktır.

  • Tüzel Kişi Olması Halinde: Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri, şirket Faaliyet belgesi, Şirketin imza yetkili sirküleri, tebligat için adres gösterilmesi ve telefon bilgileri, teminat için makbuz, şartnamenim her sayfasının taraflar tarafından imzalanması

Apply Nişantaşı