90 (212) 210 10 10

TR

ENG

SIZMA TESTİ ISO 9001-27001 PROGRAMI ALIM İHALESİ

SIZMA TESTİ ISO 9001-27001 PROGRAMI ALIM İHALESİ

İhale Adı

: SIZMA TESTİ ISO 9001-27001 PROGRAMI ALIM İHALESİ

İhale No

: 2022/121

İhale Miktarı ve Türü

: Penatrasyon Sızma testi, ISO 9001-27001, BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijitaleştirme Ofisi Danışmanlık Hizmeti

İş Kaleminin Adı

: Sızma Testi İSO 9001-27001 programı

İhale Usulü

: Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

: 08.06.2022, Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, Ofis 141

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis 141, 08.06.2022 Saat: 13.55'a kadar

Doküman Bedeli

: 150 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

 : %3 Teminat Yatırılacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

:

1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali

2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali

4.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali

5.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali

6.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası

7.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi

8.İstekliye ait Vergi levhası

9.İstekliye ait İmza sirküleri

10.İstekliye ait Faaliyet belgesi

11.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı

12.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı

13.Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

Apply Nişantaşı