90 (212) 210 10 10

TR

ENG

TOPLU SMS ALIMI İHALE İLANI

TOPLU SMS ALIMI İHALE İLANI

İhale Adı

: Toplu SMS Alımı

İhale No

: 2021/86

İhale Miktarı ve Türü

: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

İş Kaleminin Adı

:10.000.000 Adet SMS Alımı ihalesi.

İhale Usulü

: Açık İhale

İhale Tarih ve Saati

:  28.12.2021, Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Müdürlüğü,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satın alma Birimi, Ofis     28.12.2021, Saat: 13.30’a kadar

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:

: Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, ikametgâh belgesi, vekil ise noter tasdikli imza beyannamesi, noter onaylı nüfus cüzdanı veya onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi. İhaleye iştirak edecek taraflardan her sayfa ayrı ayrı imzalanmış şartname olacaktır.

İstekli Tüzel kişilik ise Talep edilen Belgeler

: Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri, şirket Faaliyet belgesi, Şirketin imza yetkili sirküleri, tebligat için adres gösterilmesi ve telefon bilgileri, teminat için makbuz, şartnamenim her sayfasının taraflar tarafından imzalanması.

Apply Nişantaşı