BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yrd.Doç.Dr.

Umut D. BAŞOĞLU

Müdür V.

Yrd.Doç.Dr. 

Esen KIZILDAĞ KALE

Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. 

Emre AK

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Ramazan SAVRANBAŞI

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Selçuk Mete YAZICI

Üye 

 

Melike BEKTAŞ

Yüksekokul Sekreteri V. (Raportör)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERİ

Yrd.Doç.Dr.

Umut D. BAŞOĞLU

Müdür V.

Yrd.Doç.Dr. 

Esen KIZILDAĞ KALE

Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. 

Emre AK

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Ramazan SAVRANBAŞI

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Selçuk Mete YAZICI

Üye 

 

Melike BEKTAŞ

Yüksekokul Sekreteri V. (Raportör)

 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç.Dr. 

Süha ATATÜRE

Müdür V

Yrd Doç.Dr

Mesut ÜNLÜ

Müdür Yardımcısı

Yrd Doç Dr

Rıdvan Mert YÜZSEVER

Üye

Yrd.Doç.Dr. 

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Zekeriya Eren KOÇYİĞİT

Üye 

 

Aysel ÖZTÜRK

Yüksekokul Sekreteri  (Raportör)

 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERİ

Doç.Dr. 

Süha ATATÜRE

Müdür V

Yrd Doç.Dr

Mesut ÜNLÜ

Müdür Yardımcısı

Yrd Doç Dr

Rıdvan Mert YÜZSEVER

Üye

Yrd.Doç.Dr. 

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Zekeriya Eren KOÇYİĞİT

Üye 

 

Aysel ÖZTÜRK

Yüksekokul Sekreteri  (Raportör)

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERİ

Yrd.Doç.Dr. 

Funda YALIM

Müdür V.

Öğr. Gör 

Mehmet ALTUNTAŞ

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.

Hazar DÖRDÜNCÜ

Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. 

Gözde KARABACAK

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Ayça Can KIRGIZ

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Mehmet ÇİÇEK

Üye 

 

Melike Bektaş

Yüksekokul Sekreteri V. (Raportör)

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yrd.Doç.Dr. 

Funda YALIM

Müdür V.

Öğr.Gör.

Mehmet ALTUNTAŞ

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.

Hazar DÖRDÜNCÜ

Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. 

Gözde KARABACAK

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Ayça Can KIRGIZ

Üye 

Yrd.Doç.Dr. 

Mehmet ÇİÇEK

Üye 

 

Melike BEKTAŞ

Yüksekokul Sekreteri V. (Raportör)