Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik ve Turizm Rehberliği olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlayacaktır.

Küreselleşme ile uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletme sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  Bu artış ise dış pazarlardaki ticari faaliyetlere bir hareketlilik getirmektedir. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler farklı ekonomik, yasal/siyasal, kültürel, teknolojik ve rekabet çevresinde iş süreçlerini yürütmek durumundadırlar.  Bu bağlamda günümüzde ticaret hacminin artması ve farklı dış çevre faktörlerinin etkisiyle işletmelerin rekabet edebilirliği önem kazanmaktadır. Dış ticaret uygulamalarında önemli bir rekabet gücü aracı olan taşımacılık, depo/antrepo hizmetleri, ambalajlama, gümrükleme, elleçleme, talep yönetimi gibi lojistik faaliyetler işletmeler için küresel pazarlarda ayırt edici unsurlar haline gelmektedir. Ulusal pazarlardan daha farklı dinamikler taşıyan uluslararası pazarlarda firmaların etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tüm iş süreçlerine hakim ve çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilere sahip işgücüne gereksinim duymaktadır. Ülke ekonomilerinde hizmet sektörünün artan önemi ile birlikte turizm sektörü de yıldızı parlayan alanlardan biri haline gelmektedir. Ülke tanıtımında önemli katkısı olan turizm rehberliği sektörün sürdürülebilir gelişmesi için de önem taşımaktadır. Ülkemiz farklı coğrafi ve kültürel değerler bakımından dünya turizminde önemli bir yere sahiptir. Bu değerlerin ülkeye gelen yerli ve yabancı turistlerin aktarılması noktasında turizm rehberlerine büyük görev düşmektedir. Bu bağlamda turizm politikalarına hakim, alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yabancı dil bilen, beşeri ilişkileri kuvvetli işgücüne gereksinim duyulmaktadır.

Şehrin merkezinde konumlanmış olan üniversite yerleşkesi ile öğrencilerimizin ekonomik, kültürel, teknolojik ve sportif eğitim unsurlarına hızlıca erişilebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca disiplinlerarası birikim ve deneyimlere sahip kendi alanlarında uzman akademisyenleri, son teknolojik yenilikler ile donatılmış derslikleri, öğrencileri yoğun büyükşehir karmaşasından çıkartacak olan yerleşkesi, modern spor tesisleri ve teknolojik kütüphanesi ile yüksek kalite de eğitim ve öğretim hizmeti Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çatısı altında verilecektir. Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda ve uluslararası geçerliliğe sahip mavi diploma kriterleri çerçevesinde hazırlanan müfredatlar ile Erasmus+ uluslararası öğrenci değişim programlarına katılabilecek, dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme ve dünyanın birçok şehrinde staj yapabilme olanağına sahip olacaktır. Mükemmeliyetçiliğin, uluslararası tanınırlığın ve akredite edilmiş bir eğitim ve öğretimin hedef alındığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine akıl ve bilimi esas alarak dünyanın her türlü ilim, buluş ve ilerlemesinden faydalanmayı bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Funda Yalım

Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdür V.