MÜDÜR MESAJI

 

Sevgili Havacılar; 

Sivil havacılık; Dünyamızın 20nci yüzyılda olduğu gibi 21nci yüzyılda da yüksek teknoloji ve yüksek insan gücü profili ile yaşamımızın ilerletici gücü olmaktadır. Bu çağdaş ve ileri teknolojiye sahip alanın bir parçası olmak, bu her yönüyle yüksek standartlarda çalışan bütün içinde yer almak siz gençlerimiz için önemli bir fırsat ve gelecek için değerli bir iş alanıdır.

Havacılık tüm dünyada aynı yüksek standartlarda çalışan ve her çalışanı için başlı başına bir yaşam tarzı sunan yegâne (biricik) meslektir. Bu alanda yer alacak gençlere bu olanağı sunmak bizim için de bir ayrıcalık ve aynı zamanda bir sorumluluktur. İşte Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu bu temel düşünceler ışığında kurulmuş olup 2016-2017 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. 20nci yüzyılın pek çok mesleği günümüzde önemlerini yitirirken, canlılığını ve önemini korumanın ötesinde giderek iş alanını genişleten havacılık ise siz gençlere daha da geniş olanaklar sunmayı sürdürmektedir.

Kuşkusuz ki bu yüksek standartlarda çalışan havacılık mesleği de havacılardan iki vazgeçilmez nitelik ister; Yüksek kalitede mesleki eğitim ve evrensel yöntemlere göre çalışabilecek yabancı dil bilgisi. İşte Nişantaşı Üniversitesi dört yıllık eğitiminiz boyunca bunu hedefleyerek sizleri sivil havacılık dünyasında ilk adımlarınızı atabileceğiniz yetenek ve bilgi ile donatmayı amaçlamaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu (SHY);  

  • Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik ElektronikHava Trafik Kontrol

alanlarında lisans eğitimi vermektedir.

Gün geçtikçe gelişen, rekabetin ön planda olduğu havacılık sektöründeki büyümeye bağlı olarak, havayolu işletmelerinin sayısı ve kurulan havalimanı kapasiteleri yükselmektedir. Havayolu işletmelerinin uçak siparişleri hızla artmakta ve havalimanlarındaki yolcu ve yük trafik yoğunluğu hızlı bir şekilde büyümektedir. Havacılık sektöründeki işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için nitelikli insan kaynağına ihtiyaçları bulunmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi de piyasadaki bu talebi kaliteli ve evrensel standartlara göre yetiştirilmiş uygun elemanlarla karşılayabilme sorumluluğunu üç bölümüyle karşılamayı amaç edinmiştir.

Eğitimler teorik, uygulamalı olarak gerek simülatörler, eğitim yardımcıları ve özel yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmekte, yapılan değişik protokollerle gerçekleştirilen alan eğitimleri de programların parçası olmaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’ndan mezun olan siz havacılar; Ülkemiz Sivil Havacılık Müdürlüğümüzün standartları ve beklediği eğitim modüllerinin içerikleriyle donanmış olarak havacılık toplumunun birer parçası olacaksınız. Yüksek ideallere sahip, yüksek sorumluluk isteyen bu kalite mesleğinde hepinize sonsuz başarılar dilerim.

Prof. Dr. Süha Atatüre

Havacılık Yüksek Okulu Müdür V.