HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

İşbaşı Mesleki Uygulama Dersi Alan Tüm Öğrencilerin Dikkatine! / To the Attention of All Students Taking Occupational Practice Courses

İşbaşı Mesleki Uygulama Dersi Alan Tüm Öğrencilerin Dikkatine! / To the Attention of All Students Taking Occupational Practice Courses

Sevgili Öğrenciler,

Bilindiği üzere, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Koronavirüs (Covıd-19) Bilgilendirme Notu: 1’de belirttiği gibi; “örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de uygulamalı derslerinin eğitimlerine ara verilmesine karar verildi.

Bu kararlar çerçevesinde; üniversitemiz 4. Sınıf Bahar yarıyılı müfredatı kapsamındaki “İşbaşı Mesleki Uygulama Dersi” (İMU)alan öğrencilerimizin sektörde mesleki yetkinliklerini geliştirmek üzere başlamış oldukları uygulamalar bu dönem için askıya alındı. Öğrencilerimiz için Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen sigorta ödemeleri de iptal edildi.

Bu durum, elbette ki mezun durumunda olan pek çok öğrenci için başta öğrenim süresinin uzaması olmak üzere çeşitli mağduriyetler yarattı. Yeni durum karşısında söz konusu karardan etkilenen pek çok öğrencimizin, bir çözüm üretilmesi konusunda üniversitemize gönderdiği talep mailleri de dikkate alınarak; İMU dersi için Senatomuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

IMU dersi alan öğrencilerimiz aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla “İşbaşı Mesleki Eğitim” uygulama dersini tamamlayabilirler:

  1. Ülkemizdeki sağlık koşulları elverdiği ve YÖK tarafından staj, intörnlük veya sektördeki uygulama eğitimlerinin normal şartlarda yapılabileceği ilan edildikten sonra; 70 işgününü kapsayan mesleki uygulamalarını sektörde tamamlayabilirler.
  2. Alternatif seçenek olarak; Sanal Kampüs üzerinden sunulacak olan Yetkinlik Geliştirme ve Sektöre Hazırlama Dersleri + Bölüm Bazlı Proje Ödevinden oluşan programı takip edebilirler.

(b)seçeneğine yönelik süreç aşağıdaki gibi gerçekleşecektir:

  1. Yetkinlik Geliştirme ve Sektöre Hazırlama Dersleri ve değerlendirmesi, üniversitemizin kariyer merkezi tarafından; proje (kapsam, içerik, konu vb.) değerlendirmesi bölüm başkanlıkları tarafından yapılacaktır.
  2. Sanal kampüs üzerinden senkron olarak sunulan dersler, derse o sırada katılma imkânı bulunmayan veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için, video olarak da yüklenecektir.
  3. Bu programı seçen öğrencileri için; ders ölçme değerlendirmesi Sanal Kampus Derslerinde sunacağınız 2 ödev + %60 Proje ödevinin ortalaması alınarak yapılacaktır.
  4. Bu program, mevcut koşullarda öğrencilerin mağduriyetini giderme amacıyla sunulmakta olup; sadece 2020 Bahar Yarıyılı ile sınırlandırılmış olup bu seçeneği tercih ederek derse kaydolmuş ve başarısız olmuş öğrenciler, dersi tekrar almaları durumunda; önceki sömestrlerdeki gibi, sektörde 70 iş günü işbaşı mesleki uygulama programını tamamlayacaklardır.
  5. Sanal Kampüs üzerinden sunulacak derslerden ilk 2 haftalık ders tüm İMU öğrencilerine açık olacak, sonrasında; doldurdukları formda İMU’yu sektörde tamamlamak isteyen öğrencilere kapatılacaktır.
  6. Sanal Kampüs derslerini alan öğrencilerin 2 ödevden toplamda alacağı puan vize 2 notu yerine geçecektir. Ayrıca Sanal Kampüs derslerinden bir final notu olmayacaktır.

Sanal Kampüs üzerinden sunulacak olan IMU program içeriğinin ve ölçme değerlendirme tarihlerinin belirtildiği “Sanal Kampüste IMU” dokümanı web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Not:

#EvdeKal & #SağlıklıKal

 

 

Dear Students,  

As it is known, as the Higher Education Council stated in Corona Virus (Covid-19) Information Note: 1; “All associate and undergraduate students who continue their education programs, it was decided to interrupt all the theoretical courses of the undergraduate and graduate students who have internship as well as  applied courses of health, teaching, science and engineering programs.  

Within the framework of these decisions; The applications started by our students who took the "On-the-Job Vocational Practice Course" (IMU) within the scope of the 4th grade Spring semester curriculum of our university were suspended for this period. Insurance payments made by our university for our students were also canceled.  

This situation, surely has created various grievances for many students who have graduated, especially the prolongation of the education period. In consideration of this new situation and  the e-mails of our students in order to find a solution, who were affected by the decision in question; The following decisions were taken by our Senate for the IMU courses:  

Our students who take IMU course can complete the "On-the-Job Vocational Training" application course through one of the following options:  

  1. a) After it is announcedby YÖKthat the health conditions in our country permit the  practical training in the internship, or sector can be done under normal conditions; They can complete their professional practices covering 70 working days in the sector.  
  1. b) As an alternative option; They can follow the program consisting of Competence Development and Sector Preparation Courses + Department Based Project Homework to be offered over the Virtual Campus.

 

The process for option b) will take place as follows:  

 

The "IMU on Virtual Campus" document, which includes the IMU program content and measurement and evaluation dates to be submitted through the Virtual Campus, will be announced on our website. 

 

Notes:  

#StayHome & #StayHealthy 09.04.2020