90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Tarihçe

Tarihçe

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Eğitim Vakfı tarafından “Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak, 09.09.2009 tarih ve 24480 sayılı kuruluş kararının 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yükseköğretim sistemine katılmış ve 10.10.2010 tarihinde de ön lisans eğitim-öğretimine başlamış bir vakıf yükseköğretim kurumudur.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Madde 146’daki Kuruluş Kanunu ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden kamu tüzel kişiliğini kazanmış, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’ne devir olmuştur.

Üniversitemizin Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (MYO) olarak ön lisans eğitimi vermeye başladığı 2010-2011 akademik yılında MYO’da 142011-2012 akademik yılında 192012-2013 akademik yılında 282013-2014 akademik yılında 582014-2015 akademik yılında 782015-2016 yılında 822016-2017 akademik yılında 972017-2018 akademik yılında yine 97 programda eğitim verilmiştir. 2018-2019 yılında ise 84 programda eğitim verilmeye devam edilmektedir.

Üniversitemiz, 2013-2014 akademik yılından itibaren ön lisans yanında lisans eğitimi de vermeye başlamış ve ilgili dönemde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 13, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 5 olmak üzere toplam 23 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda tüm bölümlerin eğitim dili Türkçe’dir.

2014-2015 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 19, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 6 olmak üzere toplam 30 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan Psikoloji bölümü ile birlikte eğitim dili İngilizce olan Psikoloji bölümümüzde de eğitim verilmeye başlanmıştır.


2015-2016 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 19, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 5 , Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 6 olmak üzere toplam 30 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan aynı bölümler korunarak eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 4’e (Psikoloji, Yeni Medya, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık) yükselmiştir.

2016-2017 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili Türkçe olan aynı bölümler korunarak eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’e (Psikoloji, Yeni Medya, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Havacılık Yönetimi, Sosyal Hizmet, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği) 8’e yükselmiştir.

2017-2018 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’dir.

2018-2019 akademik yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 25, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 10 ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde 9 olmak üzere toplam 44 bölüm ile lisans eğitimi verilmiştir. İlgili akademik yılda eğitim dili İngilizce olan toplam bölüm sayısı 8’dir.

Üniversitemizde Fakültelerimiz yanında 2016-2017 akademik yılından itibaren Sivil Havacılık Yüksekokulu 3, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 bölümle lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2016-2017 ve 2017-2018 ve 2018-2019 akademik yıllarında da ilgili Yüksekokullar mevcut bölümlerini muhafaza ederek lisans eğitimi vermeyi sürdürmüşlerdir.

Bununla birlikte 2020-2021 akademik yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Faktültesi bünyesinde 3, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde lisans ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3 yeni önlisans programı açılmış olup, bu programlara öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

Üniversitemizde yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen eğitim dili İngilizce olan bölümler dışında eğitim dili Türkçe olan bölümlerin müfredatları da İngilizce dil dersleri (konuşma, yazma ve mesleki İngilizce) ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Bu düzenlemenin temel amacı öğrencilerimizin uluslararası rekabetini artırmak ve dil öğrenmek için ayrı çaba sarf etmelerini önlemektir.

Üniversitemizde yüksek lisans eğitimi onayı 2013 yılında Psikoloji, İşletme Yönetimi (Tezsiz), Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) için, 2014 yılında Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim (Tezsiz), İşletme Yönetimi (Tezli) için, 2015 yılında Sağlık Yönetimi (Tezli), Sağlık Yönetimi (Tezsiz) için, 2016 yılında ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) için alınarak yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde doktora eğitimi için onay ise İşletme Yönetimi programı için 2015 yılında alınmıştır.

Mezuniyet şartlarını sağlayan ön lisans öğrencilerimiz ön lisans derecesi, lisans öğrencilerimiz lisans derecesi, yüksek lisans öğrencilerimiz yüksek lisans derecesi ve doktora öğrencilerimiz de doktora derecesi kazanmaktadır. 2018-2019 akademik yılında Üniversitemizdeki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, örgün eğitim şeklinde yürütülmektedir.

Öte yandan Üniversitemizde öğrencilerimizin iş hayatında rekabet üstünlüğü kazanmaları için farklı alanlar hakkında daha donanımlı yetiştirmeleri amacı ile 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği uyarınca Çift Anadal ve Yan Dal Programları uygulanmaktadır. Lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz, Çift Anadal Programı uygulaması ile eş zamanlı şekilde başka bir lisans programının derslerini alarak ikinci bir dalda diploma alabilmektedir. Bununla birlikte bir lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz başka bir lisans program müfredatından bazı dersleri eş zamanlı şekilde alarak Yan Dal Programı ile sertifika sahibi olabilmektedir.

Apply Nişantaşı