HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Borderless World; Mediterranean” - Japonya’dan Avrupa’ya Bir Karşılaşma Alanı Olarak Akdeniz

SEMPOZYUM ADI: “Borderless World; Mediterranean” - Japonya’dan Avrupa’ya Bir Karşılaşma Alanı Olarak Akdeniz-

DÜZENLEYEN PAYDAŞ KURUMLAR: Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE, Hitotsubashi University- Tokyo-JAPONYA, Toyo Universitesi, Tokyo-JAPONYA

DÜZENLEME KURULU:
Prof. Dr. Hiroshi Kato (Hitotsubashi University, Tokyo, Japonya)
Prof. Dr. Noubo Misawa (Toyo University-Tokyo, Japonya)
Doç. Dr. Göknur Akçadağ (Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

TARİHİ VE SAATİ: 31 Ekim 2019, 15:00- 16:30, 1 Kasım 2019, 10:00-11.30, 13.30-16.30

SÜRESİ: 2 Gün

DÜZENLENDİĞİ YER: Nişantaşı Üniversitesi-İstanbul, 1. gün: Albay Süleyman Takkeci Konferans Salonu, 2. gün: 6. nolu toplantı salonu

DİL: 1. Gün: Türkçe-İngilizce, 2. Gün: İngilizce

SEMPOZYUM HAKKINDA:
“Borderless World; Mediterranean” - Japonya’dan Avrupa’ya Bir Karşılaşma Alanı Olarak Akdeniz- Sempozyumu, Hitotsubashi University’den Prof. Dr. Hiroshi KATO’nun Japonya’nın Akdeniz’e ilgisi konusu bağlamında oluşturulmuş ve akademik destek almış bir projenin sempozyum dizilerinden ikincisini oluşturmaktadır. Bu alanda Akdeniz’e açılımı olan ülkelerden ve Japonya’dan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Sempozyum serisinin ilki İtalya’da yapılmıştır. Yeniçağ ve Yakınçağ'da Akdeniz, 19. Yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Akdeniz’e diğer devletlerin ilgisi ve siyasi, ticari, kültürel ilişkiler, savaşlar arası dönemde Japonya ve Akdeniz, Japonya’nın Akdeniz’de ticari faaliyetleri, Bir medeniyet, karşılaşma alanı olarak Akdeniz konularında bildiriler ve sunumlar, sempozyum oturumlarında ele alınacaktır.

Son oturum, yakın zamanda vefat eden tarih camiasının yakından tanıdığı Prof. Maria Pia Pedani'nin anısına, (Ca Foscari University, Venedik) kurgulanmıştır. Japonya, Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinden araştırmacılar arasında konuyla ilgili görüş alışverişi ve çeşitli araştırmalar sunulacak olup, Prof. Pedani ile çalışmış akademisyenlerin anlatımları da bu oturumda yer alacaktır.

SEMPOZYUM KURALLARI ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME:
Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Katılım için bildiri veya sunum adı ve kısa bilgiyi içeren 200 kelimelik bildiri özetlerinin [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri önerileri, Sempozyum konularına uygunluğu, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler ve sunumları, Hitostubashi Üniversitesi tarafından yayınlanacak özel sayı dergide yer alarak yayınlanacaktır ve masrafları karşılanacaktır.
Sekreterya: Doç. Dr. Göknur Akçadağ (Nişantaşı University), Prof. Dr. Nobuo Misawa (Toyo University)

Program Akışı

Etkinlik Tarihi: 31.10.2019