90 (212) 210 10 10

TR

ENG

ARAŞTIRMALAR

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çiçek AIPPI Uluslararası Markalar Daimi Komitesi Üyeliğine Seçildi

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çiçek AIPPI Uluslararası Markalar Daimi Komitesi Üyeliğine Seçildi

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çiçek AIPPI (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ) Uluslararası Markalar Daimi Komitesi Üyeliğine, bu alanda dünyadaki 20 insandan biri olarak ve oy birliği ile seçilmiştir.

AIPPI; fikri mülkiyet hak sahipleri, akademisyenler, patent marka vekilleri, ve konuya ilgi duyan herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan dünyadaki öncü uluslararası dernektir.

Hocamız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çiçek’in seçildiği daimi komitenin en temel amacı; toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikri mülkiyet haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde en geniş anlamda korunması, geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu hakların korunmasının bir ihtiyaç olduğu bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmek ve bu alanın akademik ve profesyonel anlamda gelişmesine katkı sağlamaktır. Daimi komite; uluslararası sözleşme ve anlaşmaların, yerel ve uluslararası düzenlemelerin incelenmesi, geliştirilmesi, uyumlaştırılması, genişletilmesi, ilerletilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Hocamız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çiçek’in ‘’Covıd-19’a Karşı Teknolojı̇ Ve Fı̇krı̇ Mülkı̇yetı̇n Etkı̇lerı̇’’ isimli akademik makalesi Mart 2021’de AIPPI Fikri Gündem Türkiye Dergisi 20. sayısında yayımlanmıştır.

Hocamız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çiçek aynı zamanda dünyanın en iyi korunan markası ödülünün de sahibidir.

Apply Nişantaşı